Reorganizarea pieţei europene de energie electrică

0
111

Comisia Europeană a prezentat luna trecută, o serie de propuneri vizând noi beneficii pentru consumatori, reorganizarea pieţei europene de energie electrică, simplificarea etichetei de eficienţă energetică şi revizuirea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. 

Pachetul face un pas decisiv către consacrarea, în legislaţia Uniunii, a obiectivului de reducere a emisiilor cu cel puţin 40% până în 2030. De asemenea, Comisia transmite un semnal industriei prin menţinerea şi dezvoltarea perspectivelor de investiţii în energia nepoluantă. „În cadrul strategiei privind uniunea energetică, ne-am luat angajamentul de a consolida poziţia consumatorilor europeni, de a crea o piaţă energetică unică şi funcțională, de a pune eficienţa energetică pe primul loc și de a deveni numărul unu în domeniul surselor regenerabile de energie. Acum, la cinci luni de la adoptarea strategiei privind uniunea energetică, pachetul din această vară demonstrează hotărârea noastră de a de-carboniza economia noastră și de a oferi consumatorilor un rol central în tranziţia energetică a Europei. Acest pachet marchează nu numai noi beneficii pentru consumatori, ci și noi beneficii pentru întregul sistem energetic al Europei”, a subliniat Maroš Šefčovič, vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică. 

Schema de comercializare a certificatelor de emisii”

Propunerile din pachet acoperă mai multe domenii cum ar fi  : „Schema de comercializare a certificatelor de emisii”; „Revizuirea etichetei de eficienţă energetică”; „Protecţia consumatorilor de energie” şi „O nouă organizare a pieţei energetice”. În cazul primului domeniu,  Comisia propune constituirea unei noi scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, adecvată pentru viitor. Propunerea vine într-un moment critic, înainte de conferinţa de la Paris privind schimbările climatice şi în contextul unui angajament ferm din partea Chinei şi al statelor membre G7. În cazul celui de-al doilea domeniu, CE propune revizuirea directivei privind etichetarea energetică a produselor. Revizuirea are ca scop simplificarea etichetelor, pentru a le face mai ușor de înțeles de către consumatori.

Comisia lansează o consultare publică

Pachetul „Protecţia consumatorilor de energie” recunoaşte faptul că cetățenii trebuie să se afle în centrul uniunii energetice. Consumatorii trebuie să fie la fel de bine informați ca vânzătorii de energie, prin norme de facturare și publicitate mai clare, prin instrumente de comparare a prețurilor și prin mobilizarea unei puteri mai mari de negociere, cum ar fi migrația colectivă la un alt furnizor de energie. Atingerea obiectivelor pentru 2030 privind clima și energia necesită o transformare fundamentală a sistemului de energie electrică al Europei, inclusiv reorganizarea pieţei. „Astfel, în cadrul ultimului pachet, Comisia lansează o consultare publică privind modul în care ar trebui reorganizată piața energiei electrice, pentru a răspunde mai bine nevoilor consumatorilor și a facilita investiiile. De asemenea, pachetul lansează o a doua consultare publică cu privire la oportunitatea modificării legislației în domeniul securității aprovizionării cu energie electrică”, se precizează pe site-ul Comisiei Europene.