După Strategia Dunării urmează / Strategia pentru regiunea Alpilor

0
154

La finale lunii trecute, Comisia Europeană a lansat Strategia pentru regiunea Alpilor (EUSALP). Aceasta este cea de-a patra strategie elaborată de Uniunea Europeană pentru o macro-regiune, după iniţiativele similare pentru Marea Baltică, regiunea Dunării şi mările Adriatice şi Ionice.

âAceastă strategie include cinci state UE (Austria, Franţa, Germania, Italia şi Slovenia) şi două ţări terţe (Liechtenstein și Elveția). 48 de regiuni şi peste 70 de milioane de cetăţeni vor beneficia de cooperarea mai strânsă în zona Alpilor, în materie de cercetare-inovare, sprijinirea IMM-urilor, mobilitate, turism, protecţia mediului şi gestionarea resurselor energetice.”Regiunile alpine au deja o tradiţie împământenită de cooperare, cu numeroase reţele deja existente. Ambiţia acestei strategii este de a consolida solidaritatea existentă. Aceasta este a patra strategie macro-regională din Europa; experienţa ne-a arătat că succesul lor depinde în mare măsură de nivelul de implicare şi de asumarea proiectului. Prin urmare, avem nevoie de voinţă politică şi implicarea activă a tuturor partenerilor regionali şi naţionali pentru a exploata pe deplin potenţialul acestei strategii”, a declarat Comisarul pentru politica regională Corina Creţu. 

***

O strategie macro-regională este o sumă de inițiative ce pot fi implementate inclusiv prin intermediul Fondului European pentru Investiţii Strategice (FEIS). Astfel de iniţiative sprijină atât state membre ale Uniunii cât şi ţări terţe dintr-o anumită regiune geografică pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă.