„Siguranţă pentru copiii noştri !” , la final.

0
309

În perioada septembrie 2019 – iulie  2021, Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, axa prioritara nr. 3 O regiune sigură”, Obiectivul specific 3.1 „Îmbunătăţirea comună a riscului de management în regiunea transfrontalieră, a implementat proiectul Siguranţă pentru copiii noştri !”  în calitate de Beneficiar 2, în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri 2000 – Montana Beneficiar Lider şi Asociaţia “Parteneriate regionale pentru o dezvoltare durabilă” – Vidin Beneficiar 3.

Vineri, 9 iulie a.c, la sala de conferințe a restaurantului Green House, din Craiova,  s-a desfăşurat conferinţa de presă de încheiere a proiectului.”Obiectivul general al proiectului a fost de a stimula participarea cetăţenilor din zona transfrontalieră româno-bulgară la activitățile comune prevăzute în proiect şi de a face schimb de experiență și de bune practici pentru prevenirea eficientă a riscurilor pe termen lung”, a explicat Diana Nedelcu, manager de proiect.

    Activităţile proiectului au inclus  : managementul de proiect,  elaborarea unui Studiu aprofundat ce a analizat situația actuală în privința managementului dezastrelor naturale, în special inundații și incendii, organizarea unei Întâlniri  internaționale a experților– activitate necesară pentru corelarea și armonizarea rezultatelor obținute în cadrul studiilor efectuate de către parteneri, dezvoltarea de programe de training și materiale aferente acestora axate pe elaborarea unor module și metode interactive precum și pe activități practice,  care s-au adresat  atât profesorilor cât și elevilor, dezvoltarea unei platforme onlinewww.safetyrobg.eu,  un instrument virtual care oferă acces la programele de training și materialele elaborate pentru acestea, dar  reprezintă și un spațiu de schimburi de experiență și diseminare a rezultatelor,  organizarea de  traininguri pentru formatori cu  scopul  de creștere a gradului de calificare a profesorilor din școlile ce fac obiectul proiectului, traininguri în afara clasei pentru elevi organizate în  2 licee din Dolj Liceul Independenţa Calafat şi Liceul Ştefan Anghel Băileşti , traininguri în cadrul cărora elevii au fost familiarizați cu modalitățile de răspuns în cadrul dezastrelor naturale, măsuri de prevenție, măsuri de prim ajutor, precum și exemple de bune practici, organizarea a 2 competiții transfrontaliere, una la Craiova şi una la Varsetz, Montana unde o parte dintre elevii români şi bulgari au avut posibilitatea de a-şi etala cunoştinţele teoretice şi practice dobândite, organizarea unui forum internațional la care au participat beneficiari direcți, formatori, reprezentanți ai instituțiilor publice precum și altor organizaţii implicate în managementul riscului, activităţi de comunicare.