ISJ Dolj: Fonduri europene pentru şcoala doljeană, graţie prof. Ani Drăghici

0
2136

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, cu multe cadre didactice de calitate, are în componenţă şi o adevărată „mină de aur”, expresia nu este deloc forţată, în persoana prof. Ani Drăghici, coordonatoarea compartimentului „Proiecte educaţionale, învăţământ particular şi alternative educaţionale”. Competenţă desăvârşită, muncă în echipă, solicitudine şi, mai ales, rigoare.  Dacă, ieri, am prezentat cinci programe în curs de implementare, astăzi venim cu alte două aflate în faza de evaluare, ambele declarate admise în urma verificării administrative şi a eligibilităţii.

În luna ianuarie a acestui an, Inspectoratul Școlar județean Dolj a depus două cereri de finanțare în cadrul apelului POCU (Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020) “Măsuri de educație de tip A doua șansă”. Acestea sunt în curs de evaluare, ambele fiind declarate admise în urma verificării administrative și a eligibilității. „Proiectele sunt implementate în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dolj. Activitățile vor fi derulate în minimum 20 de unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj, iar buget total previzionat al ambelor proiecte este de 19.041.295,69  de lei, din care ISJ Dolj gestionează 18.706.396,37 de lei. Proiectele și activitățile prevăzute sunt destinate unui grup țintă format din: 1.200 de tineri și adulți din județul Dolj, care au abandonat școala și nu au finalizat învățământul obligatoriu; 1.040 de persoane din județul Dolj, aparținând categoriei Personal didactic/ personal de sprijin, care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici (personal didactic din învăţământul preuniversitar, personal de sprijin şi auxiliar din şcoli şi echipe manageriale la nivelul şcolii)”, a precizat prof. Ani Drăghici. Printre obiective, se regăsesc: îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învatamântul preuniversitar, ale personalului de sprijin şii ale personalului didactic auxiliar, în scopul promovării unor servicii educaţionale de calitate, orientate pe nevoile elevilor, şi elaborării de planuri de dezvoltare educaţională generală şi specifice readucerii şi menţinerii în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor si adulţilor, care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie, prin furnizarea a trei programe de formare continuă, specifice programelor de tip „A doua sansa”, avizate / acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale, persoanelor din învatamântul preuniversitar din judetul Dolj; etc. Prin activitatea neobosită a compartimentului menţionat, şcoala doljană este un beneficiar, nu doar îndreptăţit, cât şi… fericit.