Comerţul cu lână, stimulat oficial de stat

0
150

lanaMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a reuşit să treacă prin Guvern un proiect de H.G. prin care crescătorii de ovine şi caprine vor fie stimulaţi să valorifice lâna. Vor primi 1 leu/kg, atât producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, cât şi producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008. Pentru a fi eligibili, cei ce solicită ajutorul financiar trebuie să deţină o exploataţie înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care cere acordarea sprijinului către o entitate autorizată sanitar-veterinar în acest scop.

Crescătorii de ovine vor primi un sprijin financiar de 1 leu/kg pentru lâna comercializată, potrivit unei hotărâri adoptată în şedinţa de Guvern de joi, 13 iulie 2017. Este vorba de o schemă de ajutor de minimis care are o finanţare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prevăzute pe anul 2018.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual (2018) şi în cele două exerciţii financiare precedente (2016, 2017). Derularea sprijinului se face prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc într-o singură tranşă anuală. Beneficiarii sunt persoanele fizice care au atestat de producător, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, persoanele juridice şi orice forme asociative cu personalitate juridică. De asemenea, beneficiarii trebuie să deţină o exploataţie  de ovine înregistrată în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea sprijinului.