Anunţ T.C.I.F. S.A. CRAIOVA

0
272

T.C.I.F. S.A. CRAIOVA

J16/3107/1992 CUI RO 2302765

Consiliul de Administrație al T.C.I.F. S.A. CRAIOVA, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza OUG 62 din 07.05.2020 și a deciziei Deciziei nr. 26N  din 14.05.2020

 

                                            AMÂNĂ CONVOCAREA

                                          

            Adunării  Generale Ordinare a Acționarilor T.C.I.F. din  data de  27. 05. 2020 la data de 22.07.2020 , ora 10, la sediul societății, cu respectarea Ordinei de zi așa cum a fost publicată în MO Partea A IV-A, Nr. 1341/08.04.2020  și în Cuvântul libertății   din 08.04/2020,

Dacă la această dată nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, AGOA se   convoacă a doua oară pentru data de 23.07. 2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași Ordine de zi.

Incinta de desfășurare a AGOA va asigura cu strictețe toate normele sanitare (spațiul și dotările necesare) în vigoare la acea dată.

Reprezentarea acționarilor se va face cu respectarea prevederilor art. 125 și 126 din Legea 31/1990 și completările din  OUG 62 din 07.05.2020

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor  putea consulta  la sediul central al societății sau conform prevederilor OUG 62 din 07.05.2020.

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Popa Gheorghe