S-au definitivat centrele pentru susţinerea probelor vocaţionale şi pentru învăţământul bilingv

0
88

examen 1Este stabilit programul de şcolarizare pentru 2017/2018, cu tot ceea ce ţine de acesta, pentru învăţământul liceal. Va urma examenul de Evaluare Naţională, pentru elevii anului terminal din învăţământul gimnazial, pe baza notelor obţinute de către elevi, coroborate cu media din clasele V-VIII, având loc admiterea în ciclul liceal. Primii intraţi  în procedura de examinare vor fi tinerii care optează pentru cariere vocaţionale – pedagogic, sportiv, muzică, arte vizuale, teologic. Au fost stabilite, în acest sens, centrele unde se vor desfăşura probele preliminarii – de aptitudini. Pentru copiii care optează pentru modul de predare bilingv a fost statutat, de asemenea, un calendar, conform legislaţiei în vigoare.

În mai puţin de o săptămână (22-23 mai), va avea loc înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini, pentru admiterea în anul şcolar 2017/2018, în clasa a IX-a, la profilurile pedagogic, sportiv, muzică, arte vizuale, teologic. Au fost stabilite şi centrele : Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova – profil pedagogic – învăţător-educatoare pentru Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”; Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” din Craiova – scrimă, volei, fotbal, handbal, baschet, tenis de masă: „Petrache Trişcu” – scrimă, atletism; Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” (volei); Liceul Tehnologic Auto din Craiova (fotbal); Colegiul Tehnic Energetic din Craiova (fotbal, handbal, baschet, tenis de masă); Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova  (muzică şi arte vizuale), pentru aceeaşi instituţie; Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” din Craiova (teologie ortodoxă); Liceul Adventist din Craiova (teologie adventistă). Secretariatele unităţilor de învăţământ completează, cu datele personale ale candidatului, anexele fişelor de înscriere ale absolvenţilor de clasa a VIII-a, care doresc să participe la probele de aptitudini sau la cele de verificare a cunoştinţelor de limba modernă. Anexele se eliberează solicitanţilor în perioada 18-19 mai, pentru a le permite înscrierea.

Calendar şi metodologie pentru învăţământul bilingv

examenCandidaţii care optează pentru clasele cu predare în mod bilingv se vor înscrie la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova, în perioada 22-23 mai, probele de verificare urmând să fie susţinute după cum urmează: 24 mai – Limba engleză, 25 mai – Limba franceză, 26 mai – Limba spaniolă şi Limba germană. Pentru aceştia sunt pregătite mai multe facilităţi. Astfel, în conformitate cu legislaţia în vigoare candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă pentru admiterea în cls. a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene se fac la cerere, dacă certificatul obţinut este corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinutela examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, primesc nota 10,00 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în cls. a IX-a cu program bilingv de predare.