ANUNT PUBLIC

0
655

ANUNT PUBLIC

Minuta Mare Marcel anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului aupra mediului pentru proiectul: “Spalatorie auto “- CONSTRUIRE  propus a fi amplasat in Orasului Dabuleni, strada Unirii, nr. 185, judetul DOLJ.

Proiectul deciziei de incadreare si motivele care o fundamenteaza  pot fi consultate la sediul APM  Dolj, din Craiova, strada Petru Rares nr. 1, jud. Dolj,  in zilele de luni – joi, intre  orele  8,00  –  16,30  si  vineri orele 8,00  –  14,00 precum si  la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt pe pagina de internet Agentia Pentru Protectia Mediului Dolj.