Şcolile pot plăti cadre didactice, din alte unităţi de învăţământ, pentru reducerea abandonului şcolar

0
824
Ministerul Educației a precizat că, în cadrul Programului de Reducere a Abandonului Școlar, „se poate implica personal din alte școli și se poate plăti” pentru orele remediale și pentru cele de consiliere.  Ministerul Educației a publicat trei documente cu întrebările frecvente privind Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), conform edupedu.ro.
Cererile de finanțare puteau fi depuse  online până la data de 14 martie, ora 16:00, pe platforma UEFISCDI, după ce a fost prelungită cu o zi perioada de depunere a aplicațiilor prin ordinul de ministru nr. 3.326/03.03.2022.
Întrebări adresate Ministerului Educaţiei

La întrebarea dacă se poate apela la personal din alte școli pentru orele de consiliere, răspunsul ministerului a fost unul afirmativ. „La școala noastră nu este normat post de consilier școlar sau psiholog. Un cadru didactic de la altă unitate de învățământ, care este psiholog școlar, poate fi remunerat la școala noastră cu plata cu ora în cadrul proiectului? Din punctul de vedere al implementării proiectului ar fi foarte important să participe și o persoană cu cunoștințe de consiliere, psihologie, pentru elevii din medii defavorizate, pentru activitățile care au ca scop prevenirea bullyingului, pentru activitățile (de – n.red) parenting etc..”. Răspuns: Da, se poate implica personal din alte școli și se poate plăti. În situația în care profesorul de la clasă refuză să desfășoare ore de remediere, există posibilitatea de a apela la cadre didactice din alte școli, potrivit răspunsului ministerului. „Dacă profesorul de matematică refuză să efectueze ore remediale în weekend, putem apela la profesori de la alte școli?”. Răspuns: Da. Mai este menționat că orele de remediere pot fi susținute și de profesori suplinitori.

Alte întrebări

Un profesor de învățământ preșcolar, care este și consilier educațional în cadrul școlii, poate participa la desfășurarea activităților proiectului?”. Răspuns: Da, în măsura în care competențele și expertiza acestui profesor sunt necesare pentru implementarea cu succes a activităților proiectate și obținerea rezultatelor așteptate. „Activitățile de consiliere elevi și educație parentală, dacă școala nu are consilier școlar, pot fi realizate de către colegi profesori care au specializarea psihologie?”. Răspuns: Da, în măsura în care competențele și expertiza acestor profesori contribuie la implementarea cu succes a activităților proiectate și obținerea rezultatelor așteptate. Vezi mai jos listele cu răspunsurile Ministerului Educației.

De unde a plecat totul

Ministrul Educației a declarat luna trecută că școlile vor putea plăti meditații pentru elevi sau le vor putea da lunar bani părinților ca să-și trimită copiii la școală, în cadrul programul de reducere a abandonului școlar: „Foarte important este că, pentru prima oară, avem o viziune integrată – eu chiar cred în acest program – prin care poți să plătești nu numai ore de meditații, poți să plătești și consiliere, și mediere școlară. Poți să-i plătești acelui elev participarea într-o tabără sau într-o excursie (…)”. În prima rundă de finanțare sunt prioritizate peste 1.700 de școli. Depunerea cererii de finanțare se realizează din contul electronic creat de directorul unității de învățământ. Acest program este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 543 de milioane de euro. Potrivit ghidului, Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) este implementat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și beneficiază de o finanțare în valoare de 543 milioane Euro. PNRAS urmărește atingerea următoarelor obiective generale:

a) diminuarea riscului de abandon școlar în cel puțin 25% din unitățile de învățământ participante la Program în perioada 2021—2026, cu încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic;

b) îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale și creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial;

c) creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și a ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior.

Conform documentului, Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) oferă un cadru coerent și unitar pentru detectarea, identificarea și înregistrarea timpurie și monitorizarea progresului elevilor cu risc de abandon și PTȘ. Acest cadru se bazează pe colectarea în timp real a datelor cu privire la semnalele timpurii – rezultate școlare scăzute, istoric de repetenție, absențe, comportament școlar inadecvat – care permit personalului din școli și factorilor de decizie de la nivel județean și central să coordoneze, să planifice și să implementeze măsuri adecvate și imediate de diminuare a riscurilor și problemelor identificate la nivel de elev, clasă și școală.