15 Martie – 15 Aprilie – Luna Pădurii: „Împreună pentru veşnicia pădurii”

0
2048

De la 15 martie până la 15 aprilie, conform unei frumoase tradiţii româneşti se sărbătoreşte Luna Pădurii. Anul acesta, la nivel naţional se sărbătoreşte cea de-a 109-a aniversare a acestui eveniment, pe când, la nivel global, se împlinesc 139 de ani de la prima ediţie a “Lunii Pădurii”. Problema mediului, a ocrotirii acestuia, este o necesitate dată de situaţia tot mai gravă cu care se confruntă planeta, mai ales datorită faptului că intervenţia nocivă a omului, inconştientă sau nepăsătoare, îi afectează fiecare părticică. Protecţia mediului constituie o prioritate pentru Statele Membre ale Uniunii Europene, dovadă fiind chiar tratatul de bază al Comunităţii Europene, care, în articolul 2 din secţiunea principiilor de bază, stipulează că rolul U.E. este acela de a promova “o dezvoltare armonioasă, echilibrată şi susţinută a activităţii economice”, precum şi “un nivel înalt de protecţie şi îmbunătăţire a mediului…”. Politica de mediu a Comunităţii “va fi bazată pe principii de precauţie şi pe principii conform cărora trebuie luate măsuri preventive astfel că daunele asupra mediului să fie înlăturate prioritar de către sursă, iar cel care se face vinovat de poluare să plătească”. Pe bună dreptate, se consideră că protecţia mediului înconjurător reprezintă una dintre primele cinci probleme care determină, în epoca actuală, soarta omenirii. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului (ARPM) Craiova, este implicată, nu numai prin prisma acestei sărbătoriri a naturii, ci şi prin atribuţiile specifice, în lupta contra poluării şi a poluatorilor, indiferent de natura poluării sau degradării şi indiferent de statutul poluatorului. Astfel, Legea 107/16.06.1999, pentru aprobarea O.G. 81/1998, privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, face referire la necesitatea corectării efectelor datorate degradării naturale sau indiferenţei umane. <<Pierderea pădurii nu înseamnă numai pierderea unei bogăţii, ci pierderea însăşi a obârşiei din care se trage bogăţia. Iată de ce această problemă nu este una tehnică, de specialitate, ci o problemă naţională. Nu ştiu dacă ar vorbi cineva cu nepăsare despre pădure. Chiar şi un copil este fascinat de farmecul ei. Noi, cei maturi, ne dăm bine seama că suprafeţele acoperite de pădure, pe lângă faptul că reprezintă un peisaj al naturii, mai sunt considerate şi un fel de „Plămâni ai Terrei” >>, a declarat Monica Mateescu, directorul Agenţiei Regionale pentru protecţia Mediului Craiova.

Luna Pădurii are o importanţă majoră în educarea opiniei publice

Activităţile şi programele desfăşurate cu prilejul “Lunii Pădurii”, reamintesc de promisiunea, de dorinţa publică de a avea un mediu curat, implicând participarea tuturor autorităţilor publice, inclusiv Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova. În ultimii 15 ani conservarea pădurilor a devenit o prioritate majoră atât la nivel naţional cât şi internaţional. Cercetarea de azi şi de mâine are un rol imens asupra pădurii în dezvoltarea economico-socială şi mai ales impactul pe care această avuţie îl are asupra mediului, a spaţiului ecologic naţional şi universal, asupra schimbărilor climatice regionale şi globale. De aceea, Luna Pădurii are o importanţă majoră în educarea opiniei publice, a populaţiei în sensul protejării şi conservării mediului ambiant, îndeosebi a pădurii. În judeţul Dolj au fost declarate 19 arii naturale protejate forestiere, care se află în administrarea Direcţiei Silvice Dolj, iar în anul 2005, odată cu intrarea în vigoare a Legii 494/2005, a început procesul de atribuire în custodie a acestor arii naturale protejate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj atribuind în custodie Direcţiei Silvice Dolj aria naturală protejată Pădurea Zăval. “În ceea ce priveşte starea de sănătate a pădurilor din Regiunea Oltenia se poate afirma că aceasta este bună. Pentru a menţine această stare de sănătate, au avut loc acţiuni de combatere a dăunătorilor defoliatori, lucrări de igienizare a pădurilor, tăieri de îngrijire în păduri tinere, tăieri de regenerare, tăieri de transformare a păşunilor împădurite. Aceste lucrări urmăresc creşterea capacităţii de protecţie a factorilor de mediu, precum şi a producţiei de masă lemnoasă, păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor, conservarea şi ameliorarea biodiversităţii, sporirea rezistenţei arboretelor la acţiunea factorilor dăunători”, a mai explicat directorul ARPM  Craiova.

Monica Mateescu, director ARPM Craiova:

“Astăzi, mai mult decât oricând, fiecare dintre noi trebuie să se implice în acţiuni voluntare menite a proteja mediul înconjurător, a recrea natura în care plantele, copacii să-şi regăsească locul binemeritat. Dacă fiecare dintre noi plantează azi un copac sau o plantă, mâine vom respira un aer mai curat, natura ne va răsplăti!”