Salvați Copiii: Proiectul legii bugetului de stat îi vulnerabilizează pe copiii cu dizabilităţi şi pe cei din sistemul de protecţie

0
69

Organizaţia “Salvaţi Copiii” afirmă că proiectul legii bugetului de stat îi vulnerabilizează pe copiii cu dizabilităţi şi pe cei din sistemul de protecţie şi le cere decidenţilor să regândească alocarea bugetară.

“Organizaţia Salvaţi Copiii România atrage atenţia că proiectul de lege al bugetului de stat constituie o ameninţare la adresa copiilor din sistemul de protecţie şi a copiilor cu dizabilităţi şi va adânci inechităţile din sistemul de protecţie a acestora. Organizaţia cere astfel decidenţilor să regândească alocarea bugetară, fără a-i vulnerabiliza, o dată în plus, pe aceşti copii”, se arată într-un comunicat al “Salvaţi Copiii”.

Potrivit sursei citate, deşi, aparent, prin proiectul bugetului de stat pentru 2019 se urmăreşte descentralizarea finanţării serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului şi a drepturilor asistenţilor persoanelor centrelor publice, aceasta va conduce inevitabil la adâncirea inechităţilor în sistemul de protecţie a copiilor cu dizabilităţi sau la blocarea pe termen nelimitat a plăţilor aferente.

Cea mai săracă regiune a României – Sud-Vest Oltenia (33,4% rata sărăciei relative vs. 23,6% la nivel naţional, 2017) – are cea mai mare pondere de persoane cu dizabilităţi (4,48% vs. 3,63% la nivel naţional, primul semestru 2018), iar regiunea cea mai puţin săracă – Bucureşti/Ilfov (6,1%) – are cea mai mică pondere a persoanelor cu dizabilităţi (3,05%), menţionează Salvaţi Copiii.

“Analizând bugetele de stat pentru 2018 şi 2019 şi previziunile pentru următorii trei ani (2020-2022), constatăm cu surprindere faptul că anul 2019 este singurul an care are ‘0 lei’ alocări de la nivel central pentru drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare (fiind incluşi aici şi copiii) şi susţinerea sistemului de protecţie a copilului (…). La anexa 7 a proiectului legii bugetului de stat pentru 2019 (sume alocate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale), apare o alocare totală de 1.874.430 mii lei (pentru toate judeţele pentru cele 2 categorii de cheltuieli de mai sus, la care se adaugă şi cheltuielile pentru finanţarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap), sumă de trei ori mai mică decât cea prevăzută în anii trecuţi sau previzionaţi pentru 2020”, relevă comunicatul.

Potrivit acestuia, în absenţa oricărui sprijin financiar de la nivel central, respectarea acestor drepturi ale copiilor vulnerabili va depinde în exclusivitate de posibilitatea fiecărei localităţi de a acoperi aceste cheltuieli sau de bunăvoinţa primarilor ori a consiliilor locale, astfel încât există “motive temeinice de îngrijorare” faţă de situaţia copiilor care locuiesc în cele mai sărace comune şi oraşe.

“Analiza ne arată că, din păcate, vorbim mai degrabă despre necesitatea acoperirii unei părţi din deficitul bugetar cu preţul vulnerabilizării şi mai mari a celor mai vulnerabili dintre copii. Suma pe care ar fi trebuit să o regăsim în bugetul de stat pentru sistemul de protecţie şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav este de aproximativ 1,16 miliarde euro”, a explicat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al Salvaţi Copiii România.

Organizaţia aminteşte decidenţilor că Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap stabileşte principiul fundamental al responsabilităţii primare a autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi, în subsidiar, responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale, a societăţii civile, a familiei şi a reprezentantului persoanei cu dizabilităţi. Conform comunicatului, acest principiu general este completat, prin art. 40, cu obligaţia Guvernului României de a asigura resursele în proporţie de 90% din bugetul de stat, pentru a acoperi sumele pe care autorităţile locale le prevăd pentru salarizare, precum şi pentru celelalte drepturi cuvenite asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

“În acest condiţii, nu mai putem vorbi de respectarea interesului superior al copiilor ‘în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice’, iar copiii nu se bucură ‘de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor'”, a adăugat Salvaţi Copiii. (Sursa: Agerpres)