A început debirocratizarea procesului de învăţământ în sistemul preuniversitar

0
501

Din data de 13 ianuarie 2020, a început, cel puţin declarativ, printr-o notă emisă de Monica Anisie, ministrul Educaţiei şi Cercetării, şi transmisă în teritoriu, la toate Inspectoratele Şcolare Judeţene, debirocratizarea în învăţământul preuniversitar. Sunt mai multe modificări, unele dintre ele nenecesitând schimbări de acte normative.

Plecând de la o analiză a activităţilor complexe, care se desfăşoară în unităţile de învăţământ, şi de la premisa că preocuparea principală a cadrelor didactice trebuie să fie aceea de a se concentra pe modul în care îşi eficientizează activitatea la clasă, cu accent pe predare – învăţare – evaluare, s-a constatat că s-a produs un dezechilibru major între actul actul didactic în sine şi realizarea unui volum mare de „hârtii”. Astfel, conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a decis să ia măsuri de intervenţie, pentru debirocratizarea procesului educaţional. În acest scop, a fost constituită Comisia pentru debirocratizarea activităţii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, care a analizat şi identificat o serie de documente şi activităţi şcolare, care consumă timp şi resurse materiale. Debirocratizarea  învăţământului preuniversitar se va realiza prin simplificarea, digitalizarea sau eliminarea acestora, conform celor precizate în nota transmisă în teritoriu de către Monica Cristina Anisie, deţinătoarea portofoliului la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Aceasta a mai precizat că debutul debirocratizării a avut loc pe 13 ianuarie 2020, chiar în prima zi a celui de-al II-lea semestru din anul şcolar 2019/2020: „Începem cu un set de măsuri, care nu necesită modificări de acte normative şi care pot fi aplicate imediat:  portofoliul profesorului conţine, în format digital/letric doar planificările calendaristice anuale ale materiei, un proiect al unităţilor de învăţare şi instrumente de evaluare, excepţia fiind portofoliul profesional pentru examenul de definitivat; procesele verbale, care nu necesită probarea modului de luare a deciziei, de la activităţile cadrelor didactice sau din cadrul anumitor activităţi cu părinţii nu sunt obligatorii şi pot fi înlocuite cu liste de prezenţă”. De asemenea, conform notei ministrului, aplicarea testelor iniţiale nu este obligatorie pentru niciun nivel de învăţământ sau clasă, iar portofoliul dirigintelui va conţine numai planificarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte, calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei şi fişele psihopedagogice ale elevilor din clasa respectivă.

Este nevoie şi de modificări legislative

Sunt, însă, şi alte acte normative, care trebuie modificate. Acestea sunt în curs de schimbare, urmând să intre în vigoare din anul şcolar 2020/2021. Printre acestea, se regăsesc următoarele: eliminarea portofoliului dirigintelui; simplificarea condicii de prezenţă; eliminarea comisiilor metodice/comisiei pentru curriculum; eliminarea sau, după caz, simplificarea raportărilor situaţiei sociale a elevilor şi raportărilor programelor de sprijin; simplificarea documentelor necesare pentru excursiile şcolare/activităţile extraşcolare; simplificarea procesului de evaluare a calităţii (ARACIP). Acestea sunt, deocamdată, deziderate, nefiind, încă, făcute cunoscute şi noile metodologii, cu soluţiile concrete adoptate.