Cătălin Mohora, inspector – şef al ITM Dolj: “Schimbări ale Codului Muncii, cele mai multe fiind în sprijinul salariaţilor”

0
688

De curând, Legea nr. 53/2003, a suferit modificări şi completări. Cele mai multe schimbări vin în sprijinul angajatului, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj va organiza, în perioada ianuarie – februarie 2023 întâlnire de informare cu toţi partenerii din sistem – patronate, sindicate, etc.

Sunt foarte multe modificări aduse legislaţiei, cele mai multe dintre ele venind în sprijinul salariaţilor. “Vorbim despre schimbări ale Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, cele mai multe în beneficiul  angajaţilor. Amintesc despre dreptul angajaţilor la protecţie împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului, despre menţionarea asigurării transportului salariatului de către angajator şi multe, multe altele”, a precizat Cătălin Mohora, inspector – şef al ITM Dolj.

Principalele modificări

Redăm noutăţile legislative din domeniu: Dreptul salariaţilor la protecţie împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului (art. 6 alin. 4-5); În situaţia în care salariaţii îşi pot desfăşura activitatea în locuri de muncă diferite, trebuie menţionat dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator (art. 17 alin. 3 lit. b); Clauza privind salariul va evidenţia separat elementele constitutive ale veniturilor salariale, periodicitatea plăţii şi metoda de plată (numerar/transfer bancar) art. 17 alin. 3 lit k); Durata normală a muncii va conţine şi condiţiile de efectuare şi compensare a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalităţile de organizare a muncii în schimburi (art. 17 alin. 3 lit. l); Dreptul şi condiţiile de formare profesională oferite de către angajator, precum şi suportarea de către acesta a asigurării medicale private, a contribuţiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupatională a salariatului (art. 17 alin. 3 lit p si q); Posibilitatea de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă (art. 35 alin. 1); Dreptul salariatului de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin 6 luni la acelaşi angajator (art. 39 alin. 1 lit m^1); Dreptul salariatului de a solicita angajatorului program individualizat de muncă, inclusiv pentru o durata limitată de timp (concediul de îngrijitor) art. 118 alin. 1. Orice refuz al solicitării, va trebui motivat în scris de către angajator, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării (art. 118 alin. 5); Dreptul salariatului la concediu de îngrijitor pentru a oferi îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiesc în aceeasi gospodărie, ca urmare a unei probleme medicale grave. Concediul de îngrijitor are o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, constituie vechime în muncă şi în specialitate (art. 152^1); Dreptul salariatului de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, pentru o perioadă care nu poate depăşi o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic (art. 152^2); Dreptul salariatului de a solicita concediu paternal, acordarea acestuia nefiind condiţionată de perioada de activitate prestată de către salariat sau de vechimea în muncă a acestuia (art. 153^1 si art. 153^2); Interzicerea stabilirii unei noi perioade de probă dacă, în termen de 12 luni, se încheie un nou contract individual de muncă între aceleaşi părţi, pentru aceeaşi funcţie şi cu aceleaşi atribuţii (art. 32 alin 2^1); Clauza privind perioada de probă va trebui să conţină şi condiţiile acesteia (dacă există); Posibilitatea informării angajaţilor cu privire la prevederilor regulamentului intern, inclusiv pe suport electronic (art. 243 alin. 1-3); Neacordarea concediului de îngrijitor sau a concediului paternal de către angajator, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 4.000-8.000 de lei. Acelaşi cuantum se aplică de către inspectorii de muncă pentru discriminare, hărţuire, victimizare sau concedierea salariaţilor pe criterii protejate. “În perioada ianuarie-februarie 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj va organiza întâlniri cu partenerii sociali (patronate/sindicate), precum şi cu reprezentanţii entităţilor de pe raza judeţului Dolj, care lucrează în domeniul resurselor umane. Acestea vizează informarea, conştientizarea şi îndrumarea angajatorilor privind modificările legislative aduse Codului Muncii”, a mai spus Cătălin Mohora.