ISJ Dolj: „Probleme” cu preşedinta comisiei de interviu la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”!

0
4491

Şapte candidaţi şi-au exprimat opţiunile după proba scrisă, pentru postul de director la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, la care ISJ Dolj a nominalizat-o ca preşedinte de comisie pentru proba de interviu (6-8 decembrie) pe prof. Monica Leontina Sună, fost inspector general şcolar, actualmente inspector la departamentul de perfecţionare profesională, după o scurtă „escală” la casa corpului didactic. Anexa 11 din metodologia de concurs stipulează expres ca preşedintele de comisie să nu se afle în relaţii conflictuale cu niciunul dintre candidaţi. Or, tocmai asta e problema: prin momorii scrise, adresate ISJ Dolj, dar şi ministrului de resort, candidaţii la proba de interviu au adus la cunoştinţă o stare de incompatibilitate existentă. Cum până la proba de interviu ar mai fi ceva timp, soluţia recomandată nu este alta, pentru evitarea oricăror complicaţii decât schimbarea profesoarei Monica Sună din funcţia de preşedinte de comisie, cu un alt cadru didactic, de la o altă comisie. Din partea Consiliului Local, membru al comisiei de interviu este consilierul Voicinovschi Mădălin Romeo.