Şcolile, obligate să completeze datele pentru primirea tichetelor sociale de elevii dezavantajaţi, până pe 20 octombrie

0
351
Școlile sunt obligate să completeze datele pentru ca elevii să primească tichete sociale, până la data de 20 octombrie 2021, în programul informatic al sistemului de educație, potrivit notei 3.4023 / 12.10.2021 trimise de Direcția Generală Management a Ministerului Educației, către toate inspectoratele școlare județene, informează edupedu.ro.

Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial beneficiază de un sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, pentru achiziționarea de materiale școlare, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 133/2020.

Captură foto: Notă 3.4023 / 12.10.2021

Deși măsurile pentru sprijinirea elevilor defavorizați au fost adoptate prin Ordonanța de Urgență nr. 133/2020, datele copiilor care pot beneficia de tichetele sociale sunt cerute abia la o lună de la începerea școlii.

În situația în care datele pentru un elev sunt incorecte/ incomplete nu poate fi emis tichetul social pe suport electronic pentru preșcolarul / elevul respectiv. La nivel fiecărei unități de învățământ, întreaga responsabilitate privind corectitudinea datelor înregistrate în aplicația informatică SIIIR revine directorului unității de învățământ, iar la nivelul inspectoratelor școlare această responsabilitate revine inspectorului școlar general.

Ghidul pentru completarea datelor elevilor

La finalizarea operațiunilor în SIIIR, inspectorul școlar general va trimite prin e-mail, la adresa adrian.barbulescu@edu.gov.ro, scanat, o adresă, asumată prin semnătură, de confirmare a faptului că informațiile menționate anterior, introduse în SIIIR, sunt complete și corecte. Listele nominale finale pentru fiecare județ și municipiul București, extrase din SIIIR, cu datele preșcolarilor și elevilor beneficiari ai tichetelor sociale, se transmit prin FTP, la Ministerul Educației, sub semnătura electronică a inspectorului școlar general sau dacă nu este posibil, scanate (letric), semnate de inspectorul școlar general și ștampilate. Potrivit, Ordonanței de Urgență nr. 133/2020, „valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. este de 500 lei/an școlar. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puțin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor, în funcție de rata inflației și în limita disponibilului financiar prevăzut în cadrul POAD”.