Cinci proiecte în fază de implementare, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

0
1785

           Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj are în implementare mai multe proiecte de dezvoltare, prin atragerea de fonduri europene, în colaborare cu mai mulţi parteneri, sumele accesate fiind foarte consistente, iar beneficiarii sunt foarte mulţumiţi de acest parteneriat. Vorbim, real, de cinci proiecte de acest fel, care au atras bani foarte mulţi, destinaţi dezvoltării învăţământului preuniversitar din Dolj.

         În cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2024 – 2020, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj implementează, în parteneriat, cinci proiecte. „Suntem în plină derulare a unor proiecte de parteneriat, care au atras foarte multe fonduri, bani care sunt pentru dezvoltarea învăţământului doljan. Sunt cinci proiecte în derulare, dar sunt şi altele aflate în faza de evaluare”, a precizat prof. Ani Drăghici, inspector pentru proiecte educaţionale, învăţământ particular şi alternative educaţionale, în cadrul ISJ Dolj. Păi, să le luăm aşa, pe rând.

„Învăţământ de calitate pentru viitorul copiilor noştri în judeţul Dolj”

        Primul este „Învăţământ de calitate pentru viitorul copiilor noştri în judeţul Dolj”, implementat de ISJ Dolj, în parteneriat cu Asociaţia „Institutul pentru dezvoltarea evaluării în educaţie”, în 11 unităţi de învăţământ preuniversitar, bugetul previzionat fiind de peste şase milioane de lei, ISJ Dolj gestionând 1,28 milioane de lei. Proiectul şi activităţile sale sunt destinate unui grup ţintă format din: 200 de copii de vârstă preşcolară cu risc de părăsire timpurie a sistemului educational; 600 de elevi cu vârste corespunzătoare învăţământului preuniversitar (6 – 16 ani) aparţinând grupurilor vulnerabile; 260 de persoane din cadrul: personalului didactic implicat în Educaţia şi Îngrijirea Timpurie a Copilului, personalului didactic din învăţământul preuniversitar precum şi personal de sprijin din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj; 20 de manageri şcolari şi/ sau membrii ai echipelor manageriale de la nivelul unităţilor de învăţământ;  30 de parinţi/ tutori ai copiilor şi elevilor aflaţi în risc de părăsire timpurie a sistemului educational.

“Hai la şcoală! Proiect pentru prevenirea abandonului şcolar al copiilor din grupuri defavorizate”

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în parteneriat cu Asociaţia Vasiliada în 7 unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj .Buget total previzionat al proiectului este de 6.371.223,99 lei, din care ISJ Dolj gestionează 974.254,15 lei. Proiectul şi activităţile sale sunt destinate unui grup ţintă format din: 30 de copii de vârstă ante-preşcolară; 73 de copii de vârtsă preşcolară; 138 de elevi din ciclul primar; 299 de elevi din ciclul gimnazial; 30 de elevi înscrişi la şcoala profesională; 75 de persoane înscrise la programul “A doua şansă”; 310 parinţi ai copiilor şi elevilor avuţi în vedere în cadrul proiectului; 75 de cadre didactice aparţinând celor 7 unităţi de învăţământ sprijinite prin intermediul proiectului.

“SuperŞcoala – vrem, putem, reuşim!”

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în parteneriat cu Asociaţia Mereu pentru Europa şi Asociaţia Edufor în 5 unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj. Buget total previzionat al proiectului este de 5.407.936,68 lei din care ISJ Dolj gestionează 323.802,22 lei. Proiectul şi activităţile sale sunt destinate unui grup ţintă format din: 25 de copii de vârstă ante-preşcolară; 190 de copii de vârtsă preşcolară; 240 de elevi din ciclul primar; 230 de elevi din ciclul gimnazial; 50 de persoane înscrise la programul “A doua şansă”;100 parinţi ai copiilor şi elevilor avuţi în vedere în cadrul proiectului; 100 de cadre didactice aparţinând celor 7 unităţi de învăţământ sprijinite prin intermediul proiectului.

“QualForm- Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru educaţie, ştiinţă şi cultură” şi se adresează elevilor din judeţul Dolj. Buget total previzionat al proiectului este de 6.569.353,45 lei din care ISJ Dolj gestionează 1.152.716,71 lei. Proiectul şi activităţile sale sunt destinate unui grup ţintă format din 320 de persoane aparţinând categoriei personal didactic/ personal de sprijin din învăţământul preuniversitar unităţile de învăţământ sprijinite prin intermediul proiectului.

Program integrat de sprijin în carieră pentru elevii din judeţul Dolj”

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în parteneriat cu SC Primaserv SRL şi SC Palace Tour SRL în 7 unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj şi 5 din judeţul Gorj. Buget total previzionat al proiectului este de 2.209.265,46 lei din care ISJ Dolj gestionează 877.407,17 lei. Proiectul şi activităţile sale sunt destinate unui grup ţintă format din 335 de elevi de nivel ISCED 2, 3 şi 4 din unităţile de învăţământ din judeţul Dolj.