Mentorat şi trasee flexibile în educație

0
313

Universitatea din Craiova prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Centrul de Cercetări PsihoPedagogice organizează Conferinţa internaţională „Educație Și Spiritualitate”, ediția a IV-a, cu tema „Mentorat şi trasee flexibile în educație”, în perioada 16-17 iunie 2018, la Casa Universitarilor și Sediul Central al Universității din Craiova.

Conferința își propune stimularea dezbaterilor legate de valoarea și utilitatea profesională a mentoratului în educație (de stagiatură sau de profesionalizare), de valențele formative ale reflexivității, ca practică în activitatea cadrelor didactice și ale practicii reflexive ca abordare în pregătirea studenților DPPD, de flexibilitatea traseelor de formare și dezvoltare profesională a cadrelor didactice, de eficientizarea managementului educațional din perspectiva formării profesionale și a dezvoltării resursei umane, de contextele structurate care definesc și în care se realizează didactica specializării.

Subiectele posibile includ, dar nu se limitează la rolurile  și competențele profesionale ale profesorului-mentor; practica reflexivă în activitatea cadrelor didactice debutante sau în pregătirea studenților DPPD – provocări și reconsiderări; dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități de mentorat – trasee flexibile; formarea continuă a cadrelor didactice – între experiența națională și standardele internaționale; politici eficiente și bune practici în managementul educațional; activitatea de mentorat din perspectiva dezvoltărilor recente în didactica specializării etc.

Conferința cuprinde 8 ateliere de lucru, moderate de cadre didactice universitare de la diferite universități din sistemul de învățământ universitar românesc și din străinătate.