DJST Dolj organizează concurs de proiecte pentru tineri

0
476

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Dolj organizează, în baza Legii nr. 350/2005, în perioada  16 mai – 15 iulie, concursul local de proiecte de tineret. Bugetul alocat este de 41.760 lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei, iar tema concursului este „Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii”. Proiectele se pot depune începând de luni, 16 mai, până pe data de 16 iunie 2016.

tineriAplicanţi eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale nonprofit (ONG) cu sediul în România, asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite şi care funcţionează conform prevederilor OG nr. 26/2000, precum şi Fundaţiile Judeţene pentru Tineret şi Fundaţia Naţională pentru Tineret, care funcţionează conform Legii nr. 146/2002.

Potrivit unui comunicat de presă al DJST Dolj, concursul are ca obiective îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală; stimularea interesului tinerilor şi studenţilor de a participa la activităţi de educaţie non-formală; direcţionarea educaţiei non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluşi social, asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală promovare a învăţării non-formale şi informale şi a recunoaşterii competenţelor dobândite; creşterea gradului de participare a tinerilor şi studenţilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate; creşterea gradului de participare a tinerilor şi studenţilor la vot; creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat; dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri şi studenţi.

Prioritate în aprobare vor avea proiectele care au ca beneficiari tineri cu dizabilităţi, cei care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, tineri care aparţin etniei rome ori minorităţilor sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEETs), tineri imigranţi etc.

Detalii referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pe site-ul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Dolj, www.djst.ro. Informaţii suplimentare cu privire la concursul local se pot solicita la e-mail djst.dolj@mts.ro sau la Compartimentul Tineret al DJST Dolj.