Anunţ S.C. MECONF S.A.

0
448

CONVOCARE

Administratorul Unic al S.C. MECONF S.A. convoaca in ziua de 27.05.2020, ora 14, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii la sediul acesteia din b-dul 1 Mai nr.86 localitatea Craiova.
Ordinea de zi va fi urmatoarea:
1.Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2019;
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori privind certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2019;
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2019;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;
5. Aprobarea listei mijloacelor fixe si a materialelor ce se caseaza si a celor care se vand in anul 2020 .
6. Diverse.

ADMINISTRATOR UNIC,
FULGER NICOLAE