Anunţ S.C.M. STĂRUINȚA CRAIOVA

0
463

Consiliul de Administrație al S.C.M. STĂRUINȚA CRAIOVA cu sediul în str. Dimitrie Gerota, nr. 103, convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de 29.04.2020, la ora 12, la sediul unității, având următoarea ordine de zi:

  1. Raportul C.A. privind activitatea desfășurată în anul 2019
  2. Raportul privind BVC, a contului de profit și pierderi pe anul 2019, propunere privind modul de acoperire a pierderilor înregistrate
  3. Raportul Comisiei de cenzori
  4. Raportul privind modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractele de administrare și gestionare a patrimoniului pe anul 2019
  5. Aprobarea BVC pe anul 2020
  6. Adoptarea hotărârii referitoare la clauzele generale privind raporturile de muncă și a sistemului de salarizare pe anul 2020
  7. Aprobarea programului de modernizare și dezvoltare pe anul 2020
  8. Diverse