Conferinţă internaţională, la Centrul de Detenţie Craiova

0
462

În data de 10 martie 2022 s-a desfășurat Conferința Internațională destinată finalizării proiectului ”FOCUS on my needs – Lucrând împreună pentru copiii și tinerii, în cadrul procedurilor penale” derulat în cadrul Centrului de Detenție Craiova  (fostul Penitenciar pentru Minori şi Tineri Craiova) de către Fundația “Terre des hommes” Elveția și partenerii săi. 

Proiectul FOCUS on my needs – “Lucrând împreună pentru copii și tineri în cadrul procedurilor penale”, este un proiect cofinanțat de Programul “Drepturi, Egalitate și Cetățenie” al Uniunii Europene (2020-2022), este implementat de către “Terre des hommes ” Elveția , în parteneriat cu “Child Circle “din Belgia, “Child Rights Center “din Serbia, “Defence for Children “din Olanda, Institutul de Activități și Practici Sociale din Bulgaria, “Terre des hommes Hellas”.  “În cadrul Proiectului FOCUS, în Centrul de Detenție Craiova a fost implementat un program de consiliere vocațională pentru un număr de 20 de tineri, orientat pe evaluarea aptitudinilor personale și profesionale, identificarea nevoilor de formare și consiliere în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor necesare în procesul de reabilitare. În cadrul acestui program au fost realizate următoarele instrumente de planificare si evaluare: 20 de sesiuni online de evaluare a nevoilor de pregătire vocațională bazate pe interviuri structurate pentru 20 de tineri; 20 de planuri individuale de angajare, personalizate pentru fiecare dintre cei 20 de tineri pentru creșterea șanselor de angajare; Identificarea de cursuri de formare profesională pentru 20 de tineri incluși în program și realizarea unei hărți cu 20 de potențiali angajatori (la nivel national) dispuși să angajeze tineri care se vor libera din Centrele de Detenție. Au fost organizate 30 de sesiuni online cu şapte  tineri care au participat la întâlniri de lucru (“Child Advisory Board”),  în vederea consultării acestora cu privire la conținutul și utilitatea instrumentelor de lucru create de către experți în cadrul proiectului FOCUS, prin împuternicirea acestora de a deveni agenți ai schimbării”, a precizat Daniel Frimu, purtător de cuvânt al Centrului de Detenţie Craiova.

Donaţii de 30.000 de mii de lei

S-a realizat o sesiune de formare pentru aproximativ  zece specialiști din cadrul compartimentelor reintegrare socială și siguranța deținerii, centrată pe realizarea de activități cu un conținut psihosocial necesare pentru dezvoltarea stimei de sine, a rezilienței, pentru gestionarea emoțiilor și rezolvarea de conflicte, de către tinerii privați de libertate. A fost elaborat și pilotat în colaborare cu CD Craiova un program de mentorat în care 20 de minori și tineri au fost incluși în grupul de pilotare a metodologiei. În program au fost incluși trei  mentori angajați ai Fundației “Terre des hommes” Elveția și şapte mentori voluntari din cadrul Palatului Copiilor Craiova, Muzeul de Istorie al Olteniei,  și Clubul Sportiv “Universitatea” Craiova. A fost organizată, în format online, o “masă rotundă” cu profesioniști din domeniul protecției copilului (asistenți sociali locali, reprezentanți ai DGASPC etc.), din domeniul justiției juvenile (ofițeri de poliție, inspectori de probațiune) pentru promovarea rezultatelor activităților de pilotare și a experiențelor de formare specializată cu scopul promovării nevoilor specifice de reabilitare a minorilor și tinerilor aflați în detenție în rândul profesioniștilor care furnizează servicii pentru minorii și tinerii privați de libertate. În cadrul proiectului , Fundația “Terre des hommes” a realizat donații către Centrul de Detenție Craiova, constând în echipamente IT și TV, materiale sportive, produse igienico-sanitare, în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei.