Achiziţia corvetelor va fi abrogată şi pentru nerespectarea legislaţiei

0
61

265_58868800Ministerul Apărării Naţionale a demarat procedurile legale de adoptare a unei hotărâri de guvern, în vederea abrogării H.G. nr. 906 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea circumstanţelor şi procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare ”Corvetă multifuncţională”.

Abrogarea HG nr. 906/2016 este motivată de neîndeplinirea condiţiei suspensive prevăzute în mod specific în cuprinsul prevederilor art. 2 din actul normativ în cauză.

Abrogarea actului normativ în discuţie reprezintă, în acelaşi timp, o etapă legală necesară în vederea iniţierii unei noi proceduri de achiziţie, cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie, şi care să obţină aprobarea prealabilă a Parlamentului României.

Programul strategic de înzestrare “Corvetă multifuncţională” rămâne o prioritate majoră a M.Ap.N., justificată de interese esenţiale de securitate ale României, urmând ca procedura de achiziţie să fie iniţiată în cel mai scurt timp posibil, în baza opţiunilor identificate de specialişti din Forţele Navale şi din structurile cu responsabilităţi în achiziţiile de armament, în urma aprobării Parlamentului României.