Ministerul Culturii dorește modificarea Legii protejării monumentelor

0
246

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN) ia în calcul modificarea Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, astfel încât statul să poată interveni cu lucrări şi pentru monumentele aflate în situaţii litigioase, având în vedere starea critică a imobilului Băile “Neptun” din Băile Herculane.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, azi, Agerpres, MCIN, prin Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), a constatat starea gravă a unor obiective monument istoric, inclusiv Băile “Neptun”, existând o corespondenţă continuă între INP şi autorităţile locale pe parcursul anilor 2017 şi 2018.

MCIN precizează că terenul aferent Băilor “Neptun” se află în situaţii litigioase, iar conform extrasului de carte funciară acesta este grevat de sarcini. “Astfel, am considerat absolut necesară intervenţia pentru finanţarea acestora şi pentru reglementarea cadrului de finanţare din fonduri publice pentru proprietăţi private. Mai mult, există un proiect de punere în siguranţă a clădirii Băile ‘Neptun’ realizat de Asociaţia Herculane Project şi însuşit de Primăria Băile Herculane, care a primit aviz favorabil din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice încă din anul 2017, însă INP nu poate finanţa încă obiectivul prin Programul Naţional de Restaurare, în lipsa autorizaţiei de construire care trebuie emisă de Primăria Băile Herculane. Deşi în declaraţiile publice, primarul din Băile Herculane a susţinut că a solicitat Ministerului Culturii şi nu a primit aviz pentru demararea unor lucrări minimale, până în acest moment, acesta nu a transmis MCIN sau INP, autorizaţia de construire emisă de autoritatea locală, deşi avea avizul din partea Direcţiei de Cultură Caraş Severin încă din anul 2017”, informează sursa citată.

MCIN informează că, imediat ce vor fi depuse actele solicitate primăriei, INP va putea demara lucrările de punere în siguranţă prin Programul Naţional de Restaurare.

O parte din acoperișul Băilor Imperiale Austriece din stațiunea Băile Herculane s-a prăbușit, iar lucrările de punere în siguranță a clădirii nu sunt posibile din cauza situației juridice incerte și a faptului că, de-a lungul timpului, nu s-au găsit soluții pentru restaurarea patrimoniului inestimabil al stațiunii și readucerea acestuia în circuitul turistic. (Sursa: Agerpres)