ISU Dolj atrage atenţia pericolelor producerii unor incendii, în perioada de iarnă

0
241

Coșurile de fum sau cele pentru evacuarea gazelor fierbinți sunt indispensabile oricărei locuințe. Atunci când funcționează corect, acestea asigură un randament ridicat al surselor de căldură. În situațiile în care este montat greșit sau nu este întreținut corespunzător, coșul de fum devine un adevărat pericol pentru locuitorii construcției, dar și pentru vecinătăți. Această situație este una dintre cele mai frecvente cauze ale unui incendiu în sezonul rece. Pentru evitarea producerii unor incendii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj precizează măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor.

O mare parte a populației, iarnă de iarnă se încălzește la sobe, cele mai multe sunt pe bază de lemne. Cei mai mulți dintre utilizatorii acestor sobe minimalizează sau ignoră complet curățarea coșurilor de evacuare a fumului. În consecință, pentru a evita incendiile provocate din cauza coșurilor sau burlanelor de fum necurățate, amplasate necorespunzător față de materialele combustibile sau neîntreținute corespunzător, trebuie curăţate şi reparate coșurile de fum, ori de câte ori este nevoie, obligatoriu anual, premergător sezonului rece.

Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi folosirea sobelor

 • sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde uşor. Când pereţii de scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical şi orizontal;
 • este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm;
 • nu este permis să se folosească sobe cu uşiţele defecte;
 • este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiţii încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;
 • sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşilor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
 • nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere;
 • focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;
 • se va urmări ca sobele de metal sau de cărămidă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde uşor obiectele din jur.

 

Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi folosirea coşurilor şi burlanelor:

 • coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:

– la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

– la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

 • nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;
 • coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
 • coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;
 • burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.