Consolidarea rolului Autorității Bancare Europene

0
107

Comisia Europeană a propus, în 12 septembrie, consolidarea în continuare a supravegherii instituțiilor financiare ale UE pentru a răspunde mai bine amenințărilor legate de spălarea banilor și de finanțarea terorismului. În discursul său privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Cetățenii europeni se așteaptă ca Uniunea să îi protejeze. Astăzi, propunem măsuri care să ne permită să combatem spălarea banilor într-un mod mai eficace la nivel transfrontalier.”

Deși UE dispune de norme solide privind combaterea spălării banilor, cazurile recente legate de spălarea banilor din unele bănci din UE au provocat îngrijorări privind faptul că supravegherea și asigurarea respectării acestor norme nu sunt întotdeauna puse în aplicare în mod eficace în întreaga UE. Acest lucru creează nu numai riscuri pentru integritatea și reputația sectorului financiar european, dar poate avea implicații și asupra stabilității financiare a anumitor bănci. Prin urmare, în contextul eforturilor mai ample de finalizare a uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital, Comisia Europeană propune astăzi modificarea Regulamentului de instituire a Autorității Bancare Europene (ABE) cu scopul de a consolida rolul ABE în supravegherea fenomenului de spălare a banilor în sectorul financiar. Această modificare face parte dintr-o strategie generală de consolidare a cadrului UE de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și din perspectiva combaterii spălării banilor, pe care Comisia o prezintă într-o comunicare. Aceste măsuri vor contribui la promovarea integrității sistemului financiar al UE, asigurând stabilitatea financiară și protecția împotriva criminalității financiare.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Uniunea bancară a Europei trebuie să fie construită pe baza celor mai înalte standarde de integritate. S-a întâmplat de prea multe ori să nu reușim să asigurăm supravegherea combaterii spălării banilor în UE. Astăzi punem la dispoziția Autorității Bancare Europene mijloacele cu ajutorul cărora să se asigure că diferitele autorități de supraveghere cooperează și fac schimb de informații privind combaterea spălării banilor și că normele privind combaterea spălării banilor sunt puse în aplicare în mod eficient în toate țările UE. ABE va avea, de asemenea, dreptul de a solicita investigarea presupuselor încălcări ale normelor și va fi punctul de contact central al Europei pentru cooperarea cu partenerii internaționali în ceea ce privește aspectele legate de combaterea spălării de bani în sectorul financiar.” 

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Vera Jourová, a declarat: „Europa are cele mai solide norme de combatere a spălării banilor din lume. Cazurile recente din sectorul bancar au arătat însă că aceste norme nu sunt întotdeauna supravegheate și puse în aplicare la aceleași standarde ridicate peste tot în UE. Soliditatea sistemului nostru este dată de cea mai slabă verigă. În ziua de astăzi banii circulă peste granițe printr-un simplu clic, de aceea trebuie să asigurăm o supraveghere proactivă și rapidă. Modificările de astăzi vor garanta că se asigură respectarea normelor în mod uniform pe întreg teritoriul UE.” 

Consolidarea rolului Autorității Bancare Europene  

Comisia propune să se concentreze competențele privind combaterea spălării banilor în raport cu sectorul financiar în cadrul Autorității Bancare Europene și să se consolideze mandatul acesteia pentru a se asigura faptul că riscurile de spălare a banilor sunt supravegheate în mod eficace și coerent de către toate autoritățile relevante și că autoritățile competente cooperează și fac schimb de informații.

Regulamentul modificat:

  • va asigura că încălcările normelor privind combaterea spălării banilor sunt investigate în mod consecvent: ABE va fi în măsură să solicite autorităților naționale de supraveghere a combaterii spălării banilor să investigheze eventualele încălcări semnificative și să le solicite să ia în considerare adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi aplicarea de sancțiuni;
  • va prevedea ca autoritățile naționale de supraveghere a combaterii spălării banilor să respecte normele UE și să coopereze în mod corespunzător cu autoritățile de supraveghere prudențială.Competențele existente ale ABE vor fi consolidate astfel încât aceasta să fie în măsură, în ultimă instanță și în cazul în care autoritățile naționale nu acționează, să adreseze decizii în mod direct operatorilor individuali din sectorul financiar;
  • va îmbunătăți calitatea supravegherii prin standarde comune, revizuiri periodice ale autorităților naționale de supraveghere și evaluări ale riscurilor;
  • va permite colectarea de informații privind riscurile și tendințele în ceea ce privește combaterea spălării banilor și va favoriza schimbul de astfel de informații între autoritățile naționale de supraveghere (așa-numitele hub-uri de date);
  • va facilita cooperarea cu țările terțe în cazurile transfrontaliere;
  • va institui un nou comitet permanent care va reuni autoritățile naționale de supraveghere a combaterii spălării banilor.

Valorificarea deplină a instrumentelor de supraveghere existente 

Comisia prezintă, de asemenea, o strategie de îmbunătățire a schimbului de informații și a cooperării dintre autoritățile prudențiale și autoritățile de combatere a spălării banilor. Aceasta solicită autorităților europene de supraveghere, în special Autorității Bancare Europene, să adopte orientări care să ajute autoritățile de supraveghere prudențială să integreze aspectele legate de combaterea spălării banilor în diversele lor instrumente și să asigure convergența în materie de supraveghere.