Conferința regională pe tema “Protejarea biodiversității și a mediului”, la Craiova

0
95

Consorțiul Organizatoric format din Fundația EUROLINK – Casa Europei, Asociația „Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), a organizat, ieri, la  Muzeul de Arta Craiova, cea de-a treia Conferință Regională din ciclul „REGIONAL DANUBE STRATEGY SUMMIT”, la inițiativa și în coordonarea Ambasadorului Special al Regiunii Dunării, dr. Bogdan Dumitrache. Având în vederea provocările și problemele specifice cu care se confruntă în perioada actuală atât județul Dolj, cât și întreaga regiune de dezvoltare, tema generică aleasă a fost „Protejarea biodiversității și a mediului. Șansele relansării economice prin inovare și bioeconomie”.

Majoritatea invitaților și speakerilor a reliefat faptul că sunt necesare eforturi susținute și oferirea de stimulente pentru ca să fie realizată, pe viitor, o mult mai intensă conlucrare cu autoritățile omologe din Bulgaria și Serbia, în scopul unei sincronizări adecvate a acțiunilor de dragare a fluviului pe ambele maluri, de inter-conectare a mini-porturilor turistice actuale sau emergente și o mai inteligentă valorizare a potențialului  inovativ remarcabil al cercetătorilor, inovatorilor, consultanților și a altor specialiști din mediul academic și economic, conform modelelor de bune practici evocate, precum Magurele High Tech Cluster și al proiectului educațional Academia Dunăreană a Inovării Integrale, inițiat prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), în parteneriat cu Academia Română, prin Centrul de Biodiversitate ”Acad. David Davidescu” (Bratislava, 2016). De altfel, cu același prilej, a fost lansat și noul an academic 2018-2019 al Programului Comun de Formare, care se concentrează, în prezent, pe specializări precum: studii dunărene avansate pentru formarea Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni; Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței; Formarea Experților Europeni în Dezvoltare și Inovare Urbană.

Până la finalul manifestării, au fost colectate câteva propuneri concrete și recomandări, în atenția Cabinetului Ministrului Delegat pentru Afaceri Europene / Coordonatorului Național al Strategiei Dunării, privind, în principal, acordarea unei prevalențe reale problematicii de mediu, bazată îndeosebi pe noua orientare a bioeconomiei / eco-economiei și pe combaterea efectelor nocive și dezastrelor rezultate din riscurile climatice actuale: deșertificare, alunecări de teren, blocarea periodică a navigației fluviale / inundații de anvergură datorate colmatării unor porțiuni de maluri. În complementaritate, participanții au agreat asupra armonizării măsurilor și procedurilor tuturor instituțiilor centrale responsabile, precum Administrația Porturilor și Poliția de Frontieră, pentru a se stimula realizarea unui proiect integrat care să pună accentul simultan pe prezervarea biodiversității și pe promovarea turismului dunărean sustenabil, având doar ca punct de plecare / bune practici Defileul și Rezervația Deltei Dunării. Numai în acest mod, cei prezenți au fost de acord că se pot atenua atât diferențele de mentalitate rezultate în urma vechilor diviziuni istorice/imperiale, cât și decalajele economico-sociale, printr-o mai intensă cooperare cu partenerii transfrontalieri și transnaționali, sub egida SUERD.

Opiniile și propunerile de proiecte în atenția MAE/Forumului Național SUERD vor fi corelate și prezentate selectiv și în mod integrat cu ocazia Conferinței Naționale Finale de Evaluare, programată să aibă loc la București, în data de 9 octombrie 2018. Toate acestea se subsumează contribuției pe care mediul academic și în ansamblu societatea civilă doresc să o aducă implementării procesului de cooperare macro-regională, în special pentru o transpunere eficientă și responsabilă a noii guvernanțe a SUERD, desemnată prin recenta H.G. 462/28.06.2018 și prin Planul de acțiuni și evenimente prevăzute să aibă loc sub mandatul României la Președinția SUERD.

La finalul evenimentului, în semn de răsplătire a contribuției unor personalități la promovarea cetățeniei pro-active dunărene au fost acordate Diplome de Excelență.