CCR: Cererea formulată de Preşedintele României – respinsă cu majoritate de voturi

0
90

Iată comunicatul CCR de miercuri, 12 septembrie 2018:

În ziua de 12 septembrie 2018, Plenul Curţii Constituţionale, investit în temeiul dispoziţiilor art.146 lit.e) din Constituţie şi ale art.11 alin.(1) pct.A lit.e), precum şi ale art.34, art.35 şi art.36 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre prim-ministru şi Preşedintele României, cerere formulată de Preşedintele României, determinat de emiterea Deciziei nr.247/2018 pentru exercitarea unor atribuţii, potrivit căreia, în perioada 6-13 august 2018, domnul Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, exercita atribuţiile prim-ministrului privind conducerea operativă a activităţii Guvernului României.

Curtea, cu majoritate de voturi, a respins cererea formulată de Preşedintele României şi a constatat că nu există conflict juridic de natură constituţională între prim-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte, în legătură cu emiterea de către prim-ministru a Deciziei nr.247/2018 pentru exercitarea unor atribuţii.

Curtea a reţinut că împrejurarea ce a justificat emiterea Deciziei nr.247/2018 nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate la art.107 alin.(3) din Constituţie, cu privire la numirea unui prim-ministru interimar, în sensul că nu a existat o imposibilitate de ordin obiectiv şi material a prim-ministrului de a-şi exercita atribuţiile, pe de o parte, şi, pe de altă parte, Decizia nr.247/2018 nu a făcut referire la toate atribuţiile proprii prim-ministrului, ci numai la cele privind conducerea operativă a activităţii Guvernului.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Preşedintelui României şi prim-ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Conform Agerpres, preşedinţii României au formulat, în perioada 1992-2018, 80 de sesizări în cadrul controlului constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, 37 dintre acestea fiind transmise de la începutul anului 2018.