Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei sărbătoreşte 90 de ani de la înfiinţare

0
288

Cea de-a XX-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Muzeul și cercetarea științifică”, organizată de Muzeul Olteniei, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, reunește, zilele acestea, la Craiova aproape o sută de specialişti atât din România, cât și din străinătate, care își susțin lucrările pe șase secțiuni. Evenimentul marchează, totodată, împlinirea a 90 de ani de existență a Secției de Științele Naturii a muzeului craiovean, prilej cu care, la deschiderea oficială de ieri, din sala mare de ședințe a Instituției Prefectului Județului Dolj, au fost adresate mesaje de felicitare și s-au înmânat plachete și medalii unor personalități care și-au adus contribuția la dezvoltarea activității științifice a muzeului.

Inaugurată în 1923, sub denumirea de „Muzeul de Istorie Naturală al Craiovei”

Secția de Științele Naturii a fost inaugurată la 2 decembrie 1923, sub denumirea de „Muzeul de Istorie Naturală al Craiovei”, de membrii Cercului Ştiinţific Craiovean condus de profesorul de științe naturale Marin Demetrescu, iar în anul 1928 a devenit secţie a Muzeului Regional al Olteniei. Iniţial a funcționat în clădirea Prefecturii, între anii 1934-1948 – în actualul sediu al Secţiei de Etnografie, iar între 1949 și 1975 s-a mutat în actualul sediu al Secţiei de Arheologie-Istorie. Apoi, până în 1986, din lipsa unui spaţiu adecvat, activitatea sa expoziţională a încetat, continuându-se însă activitatea de completare şi diversificare, evidență şi valorificare ştiinţifică a patrimoniului. Noua campanie expozițională a început la 13 martie 1986, la parterul clădirii din strada „Popa Șapcă” nr. 8, unde funcţionează şi în prezent.

Florin Ridiche

Un scurt istoric al instituției a făcut, cu prilejul deschiderii Conferinței științifice internaționale „Muzeul și cercetarea științifică”, dr. Florin Ridiche, managerul Muzeului Olteniei, care a accentuat faptul că, grație amplelor lucrări de modernizare realizate începând cu anul 2005, instituția se impune astăzi printre cele mai reprezentative din țară. De altfel, investiţiile realizate în toţi aceşti ani au început să-şi arate roadele, anul acesta, prin creşterea numărului de vizitatori pe toate segmentele. Punctul culminant a fost atins în Noaptea Muzeelor (19-20 mai a.c.), când Muzeul Olteniei a înregistrat un record –  14.000 de vizitatori, Secţia de Ştiinţele Naturii fiind cea căreia i-au trecut pragul cei mai mulți craioveni.

„Demonstrăm că muzeul nu înseamnă doar tezaurizare de patrimoniu și expoziții, ci și o muncă asiduă de cercetare științifică”

În acest cadru, președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, a acordat secției o plachetă „pentru remarcabila activitate depusă de-a lungul celor 90 de ani de existență instituțională și pentru contribuția deosebită pe care o are la educația generațiilor tinere prin cunoașterea și înțelegerea fenomenelor lumii care ne înconjoară”. „Ne-am făcut un crez din a investi în cultură. Așa cum poate n-o să vedeți în multe locuri”, le-a spus invitaților șeful administrației doljene, cărora le-a vorbit despre investițiile făcute în principal în Craiova și despre viitoarele proiecte și pe care i-a poftit să viziteze orașul. La rândul său, Ion Prioteasa a primit o plachetă din partea muzeului craiovean, medalii aniversare fiind înmânare prefectului Marius Deca, președintei Comisiei de Cultură a Consiliului Județean Dolj, Daniela Tarniță, și senatorului Mihai Fifor.

„Cred că această conferință conturează un lucru despre ceea ce înseamnă muzeul ca instituție în România și în lume: nu doar tezaurizare de patrimoniu, doar expoziții temporare sau permanente, ci și o muncă asiduă de cercetare științifică, o muncă pe care, din păcate, nu întotdeauna reușim să o aducem în față și nu întotdeauna recunoscută. Pentru că, de obicei, când vorbim despre cercetarea științifică, ne referim la universități sau la institute academice și mai puțin poate la colectivele de muzeografi. Faptul că la Craiova există această instituție care reușește să organizeze an de an această conferință internațională, în condițiile în care în țară astfel de lucruri nu se mai petrec, denotă că aici s-a înțeles că un muzeu fără cercetare științifică nu poate exista”, a afirmat Mihai Fifor, fost manager al instituției în perioada 2005-2012.

Ar putea reînvia și coordona Asociația Muzeelor de Științele Naturii din România

Atât gazdele, cât și ceilalți invitați, au primit și salutul acad. Dan Munteanu, președintele Comisiei Naționale a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, care, ținând seama de prestigiul atins de Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, a propus ca aceasta să reînvie Asociația Muzeelor de Științele Naturii și chiar să preia conducerea ei. „Ar avea nu numai competența, ci dreptul de a o coordona”, a afirmat acad. Dan Munteanu, din convingerea că instituția „nu are concurență serioasă în acest moment” în țară.

Mesaje de felicitare în cadrul festivității de ieri au mai transmis – atât pentru aniversarea celor 90 de ani, cât și pentru organizarea conferinței – prof. univ. dr. Mircea Varvara, de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, și prof. univ. dr. Marin Soare, decanul Facultății de Agricultură și Horticultură a Universității din Craiova. Mulțumirile pentru urări și pentru girul științific dat prin participarea la eveniment au venit nu numai din partea managerului Florin Ridiche, cât și a șefului Secției de Științele Naturii, Cornelia Chimișliu, care de 34 de ani își desfășoară activitatea în cadrul acestei instituții.

Lucrărilor celei de-a XX-a ediții a Conferinței științifice internaționale „Muzeul și cercetarea științifică” se desfășoară în perioada 12-14 septembrie și sunt susținute pe secțiunile Mineralogie-Paleontologie, Botanică, Nevertebrate, Vertebrate și Ecologie de specialişti atât din România, cât și din Turcia, Japonia, Belgia, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Albania și Republica Moldova. Ieri a avut loc prezentarea lucrărilor pe secțiuni, iar ziua de astăzi este rezervată unei vizite documentar-științifice în Parcul Natural „Porțile de Fier”. Conferința se va încheia mâine, cu o masă rotundă în cadrul căreia vor fi prezentate concluziile.