BNS pregătit să asiste cetățenii extracomunitari veniți în scop de muncă pe teritoriul României

0
826

Blocul Național Sindical a luat act de decizia Guvernului României de a mări contingentul de lucrători din state terțe la 50.000 de persoane. Pe cale de consecință, Biroul Executiv BNS, reunit astăzi, 12 august 2021, a decis inițierea unor proceduri interne, împreună cu reprezentanți ai federațiilor membre din diferite domenii (construcții și materiale de construcții, HORECA, agricultură, industria constructoare de mașini, etc),în vederea preluăriica membri de sindicat a cetățenilor extracomunitari veniți pe teritoriul României în scop de muncă, în măsura în care aceștia vor dori să-și exercite dreptul la liberă asociere.

În acest sens, sunt deja pregătie pachete de informații relevante pentru acest tip de lucrători care vizează standardele obligatorii de muncă din România (salariul minim, programul de lucru, condițiile de lucru în weekend, condițiile de sănătate și securitate în muncă specifice fiecărui domeniu, etc) precum și alte elemente din legislația națională care vizează atât condițiile de locuire, cât și normele incidente dreptului de muncă pe teritoriul țării noastre.

Aceste informații vor fi puse la dispoziție atât lucrătorilor care se află deja în țară, cât mai ales celor care intenționează să vină în scop de muncă pe teritoriul României.

Se va asigura de asemenea informarea prealabilă a lucrătorilor care urmează să ajungă în România,atât asupra modului și condițiilor în care urmează săse încheie contractele individuale de muncă și eventuale acte adiționale, cât și asupra altor aspecte care să-isprijine pe respectivii lucrători să evite încheierea unor contracte cu clauze abuzive sau să cadă pradă traficanților de carne vie.

Pe teritoriul României, vom relaționa cu angajatorii români pentru a asigura respectarea contractelor de muncă (în egală măsură vom trata și drepturle și obligațiile părților), dar și cu instituții publice cu roluri/responsabilitățiincidente cum ar fi Inspecția Muncii (pentru încălcări ale contractelor de muncă și a normelor de sănătate și securitate în muncă)sauInspectoratul General pentru Imigrări (pentru elemente care țin de dreptul de ședere al lucrătorilor în România sau repatrierea lucrătorilor străini).

Anunțăm, de asemenea, faptul că la începutul săptămânii viitoare, Blocul Național Sindical va semna un parteneriat care vizează informarea, asistarea și sprijinirea lucrătorilor din Nepal (care se află pe teritoriul României sau care urmează să vină în scop de muncă). Pe același model vom propune celor interesațiparteneriate similare pentru a asigura apărarea drepturilor lucrătorilor migranți.

Precizăm că începând cu 15 septembrie, va deveni operațional un sistem care va permite fiecărui lucrător interesat care aderă la sindicat să aibă un cont individual deschis în platforma BNS, ceea ce le va permite să fie în contact permanent cu structura sindicală și să semnaleze ori de câte ori este cazul problemele cu care se confruntă.

Menționăm că acest sistem este funcțional și disponibillucrătorilor români, membri de sindicat BNS, încă de la sfârșitul anului 2016.