Casa Corpului Didactic Dolj – în sprijinul profesorilor

0
161

În perioada august – septembrie 2020, începând cu data de 10 august, Casa Corpului Didactic Dolj organizează, pentru profesorii din județul Dolj, cursuri de formare continuă gratuite, în regim on-line. Cursurile vizează dezvoltarea competențelor digitale ale acestora și implicit facilitarea predării on-line, generate de contextul actual al pandemiei COVID 19. Acestea vor fi derulate prin intermediul aplicației ADMA SIIIR care oferă acces gratuit la utilizarea serviciilor G Suite for Education, mai exact cu ajutorul aplicației Google Classroom. Cursurile sunt incluse în Oferta de formare continuă a C.C.D. Dolj  aprobată de M.E.C.  și se regăsesc prezentate pe site- ul C.C.D. Dolj(www.ccddj.ro ) cu următoarele titluri:

  • DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DIGITALE
  • E-LEARNING VERSUS M-LEARNING, DE LA EXPERIENTA LA PERFORMANTA
  • INTEGRAREA PLATFORMELOR EDUCATIONALE IN ACTIVITATEA DIDACTICA
  • LUMEA DIGITALA PREZENT SI VIITOR IN ACTIVITATEA DIDACTICA
  • STIMULAREA CREATIVITATII ELEVILOR UTILIZAND INSTRUMENTE ON LINE
  • UTILIZAREA EFICIENTA A TEHNOLOGIEI SOCIETATII INFORMATIEI.

Începând cu 11 august 2020 se derulează , de asemenea, în parteneriat cu Asociația EduFor Craiova ,o serie de ateliere de formare gratuite, cu durata de trei ore fiecare, organizate tot on line. Atelierele, prin intermediul cărora profesorii vor fi instruiți să folosească cu ușurință tehnologia informației și a comunicării în clasele lor virtuale, vor fi desfășurate pe aplicația ZOOM și abordează următoarele topice:

– APLICAȚII PENTRU COMUNICARE SINCRONĂ ÎN GRUP: ZOOM

– PLATFORME SPECIALIZATE DE ELEARNING: CLASSDOJO

– INSTRUMENTE ȘI APLICAȚII ONLINE PENTRU ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: KAHOOT, WORDWALL, LINO, CANVA, POSTERMYWALL.

Înscrierea la cursurile și atelierele de formare se poate face pe site-ul Casei Corpului Didactic Dolj, www.ccddj.ro , secțiunea Formular de înscriere.