Închisoare pentru falsificatorii de vinuri

0
149

Noua Lege a viei şi vinului, promulgată recent, interzice adaosul de apă la producerea mustului, vinului şi a produselor vinicole. Documentul legislativ stabileşte cadrul juridic general de funcţionare a filierei vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea orginii, comercializarea şi controlul produselor. Amenzile penale şi închisoarea sunt riscurile la care se expun cei care continuă practici mai vechi în domeniul viticol.

Doljul are în prezent un total de 13.088 ha de vii pe rod, aproape în totalitate fiind în proprietate privată. Viile hibride pe rod deţin majoritatea suprafeţei cu peste 9.000 ha, iar cele altoite pe rod nu depăşesc 4.000 ha. În mod corespunzător, strugurii din vii hibride au totalizat aproximativ 50.000 de tone, iar cei din viile altoite pe rod nu au depăşit 19.000 de tone. La nivel declarativ, obiectivul principal al sectorului vitivinicol este creşterea competivităţii producătorilor de vin. Pentru acest lucru, vor fi realizate următoarele acţiuni: exploatarea plantaţiilor viticole în bune condiţii agricole şi de mediu; promovarea produselor vitivinicole şi protecţia denumirilor de origine controlată, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale; stabilirea reglementărilor care să permită echilibrarea cererii/ofertei şi adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; protejarea intereselor producătorilor şi stimularea asociaţiilor profesionale/organizaţiilor de producători recunoscute cu scop lucrativ pentru a putea beneficia de investiţii. Ca primă măsură a acestui plan de activitate, statul român a reglementat strict condiţiile de produce şi valorificare a vinurilor. Prin Legea viei şi vinului, în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 191/2014 consumatorii primesc garanţii consistente că vinul cumpărat este atent monitorizat de inspectorii de profil aduşi recent într-o structură de control subordonată direct Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Vinul îndoit cu apă, amendă penală sau închisoare

Una dintre măsurile concrete instituite prin Legea 191/2014 este interzicerea în mod expres a adaosului de apă la producerea mustului, vinului şi a produselor vinicole. Totodată, este interzisă şi producerea musturilor şi a vinurilor din alte materii prime decât strugurii pentru vin sau modificarea compoziţiei acestora prin adaosul altor substanţe decât cele prevăzute de lege. “Producerea, expunerea spre vânzare şi/sau vânzarea cunoscând că sunt falsificate sau substituite de vinuri şi produse vinicole prin oricare din modalităţile prevăzute la art. 21 alin 2 se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală”, se arată la art. 61 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 191/2014.

Aromele sunt ilegale

Mai mult decât atât, noua lege interzice folosirea de substanţe aromatizante sau de extracte la producerea vinurilor, excepţie făcând aromatizarea datorată contactului vinului cu lemnul de stejar. Nu sunt permise substanţele aromatizante de orice natură, a îndulcitorilor sintetici şi colorantilor la obţinerea vinurilor. Noul act normativ mai prevede că producerea, expunerea şi/sau vânzarea produselor vinicole falsificate sunt pedepsite cu închisoare de la trei luni la trei ani sau cu amendă penala şi interzicerea unor drepturi.

De asemenea, pentru fapte de falsificare a vinurilor pentru care exista o hotărâre judecatorească definitiva şi irevocabila se aplică măsura suspendării autorizaţiei de antrepozit fiscal pe o perioada de trei ani.

O nouă structură de control vitivinicol

  Pentru a pune în aplicare toate aceste prevederi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a creat la nivel judeţean Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol  (I.S.C.T.V.). În Dolj, această structură este alcătuită din specialişti oenologi extraşi din structura D.A.DR. Dolj şi subordonaţi direct ministerului. Aceştia desfăşoară controale tematice cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale privind producerea şi comercializarea strugurilor, vinurilor şi a altor produse vitivinicole, buna practică vitivinicolă, condiţiile de igienă a produselor şi a spaţiilor de producţie şi depozitare. Inspectorii de profil mai pot constata vinurile şi alte produse vitivinicole improprii consumului ori necorespunzătoare calitativ şi limitează sau interzice utilizarea şi comercializarea pentru consumul uman direct ori dispune distrugerea lor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

De la 10 ari de vie, sub lupa inspectorilor

Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol Dolj atrage atenţia producătorilor că, trebuie să avizeze cererilor întocmite pentru acordarea dreptului de plantare a viţei-de-vie pentru suprafeţe mai mari de 0,1 ha de familie sau operator economic, respectiv de defrişare, de către direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală Dolj. Producătorii sunt invitaţi să-şi refacă viile prin măsuri de restructurare şi reconversie a plantaţiilor viticole. Pot beneficia şi de ajutor financiar. În acest caz, solicitanţii trebuie să elaboreze un plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie. Suprafaţa minimă a planului individual trebuie să fie de 0,50 ha, parcela viticolă care poate beneficia de sprijin să fie de 0,10 ha. Soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare trebuie să superioare din punct de vedere calitativ, iar materialul săditor folosit să fie din categoria biologică admisă de legislaţia în vigoare pentru înfiinţări de plantaţii viticole.

VALENTIN CEAUŞESCU