ISJ Dolj: Entuziasmul – premiza fundamentală a învăţării durabile

0
1095

Se admite că punctul de plecare al oricărei discuţii despre învăţământul gimnazial şi pre-universitar de stat nu poate fi altul decât evaluarea. Prin ceea ce numim Evaluarea Naţională şi BAC. Se admite chiar că satisfăcându-se criteriile cantitative puse în joc de programele PISA sau Bologna –de la elev şi student la doctorand-, educaţia ar fi în ordine, altfel sunt probleme. Ca şi cum nu ar fi probleme –chiar grave- şi dacă anumite teste ar fi trecute cu brio, iar competenţele existente, câştigate. Să o spunem direct, citându-l pe fostul ministru al Educaţiei şi Rector al Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, (Andrei Marga –„Educaţia Responsabilă”, Ed. Niculescu 2019) şi dacă elevii români ar trece testele PISA pe primele locuri între ţări, tot rămân numeroase alte probleme în educaţie. Fiindcă valoarea unui sistem educaţional se măsoară, până la urmă, în anvergura economiei, deşi orice evaluare simplistă a acestui adevăr este contra-productivă. Ne-am inspirat, fără a o recunoaşte deschis, din renovarea franceză, inclusiv prin introducerea „clasei zero”, care a fructificat experienţa sud-coreeană, dând importanţa cuvenită evualuării cât mai consistente. Şi dacă acesta este criteriul exhaustiv de apreciere, să ne aplecăm asupra lui, mai ales că şi anul acesta Doljul rămâne poziţionat avantajos la nivel naţional prin rezultatele înregistrate. În nişte circumstanţe cu totul speciale, generate de pandemia de coronavirus, în care finalul de an şcolar s-a desfăşurat în sistemul online. A nu saluta eforturile dascălilor, care şi-au făcut cu prisosonţă datoria, a nu aprecia buna gestionare a lucrurilor de către ISJ Dolj, (inspector general prof. Monica Sună), a nu saluta dascălii din teritoriu care s-au auto-depăşit în strădania lor, ar fi o nedreptate. Când un Colegiu Naţional precum „Fraţii Buzeşti” este citat între cele mai bune din ţară, când celelalte emblematice colegii din municipiul Craiova vin la bilanţ cu rezultatele pe care le prezentăm, avem motive justificate să fim încrezători în generaţia viitoare, resursa umană a Doljului. Precizăm: rezultatele generale obţinute n-ar fi fost posibile fără excelenta strategie a ISJ Dolj în fertila sa colaborare cu toate unităţile de învăţământ din teritoriu.

          De curând, s-au încheiat examenele de Evaluarea Naţională (pentru absolvenţii clasei a VIII-a), de Bacalaureat, iar la sfârşitul săptămânii trecute s-au afişat şi repartizările computerizate ale elevilor care au finalizat, prin examenul de Evaluare Naţională, ciclul gimnazial. Rezultatele obţinute în Dolj sunt mai mult decât mulţumitoare, ţinând cont că, în această vară, condiţiile au fost dificile faţă de ani precedenţi, din cauza pandemiei de COVID – 19. Este un semnal că, în Dolj, s-a învăţat carte, iar cei merituoşi au avut  rezultate bune şi foarte bune, aici incluzând, alături de copii, atât cadrele didactice, cât şi părinţii şi, nu în ultimul rând, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Dar, să le luăm pe rând…

La Evaluarea Naţională, 25 de medii maxime

În acest an şcolar, la Examenul de Evaluare Naţională, În Dolj s-au înscris 4.817 absolvenţi ai clasei a VIII-a , dintre aceştia 2.929 provenind din mediul urban. Au fost 157 de centre de examen, iar procentajul de prezenţă a fost de 90,88%. Conform datelor obţinute, proporţia candidaţilor care au obţinut medii de cel puţin 5,00 a fost de 74,74%, faţă de 71,09% în anul precedent. S-au înregistrat 25 de medii generale maxime, cele mai multe (cinci) fiind de la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova, câte trei fiind la Şcolile Gimnaziale „Traian”, respectiv „Sf. Gheorghe”, ambele din Craiova, iar una a fost obţinută de un elev de la Şcoala Gimnazială din Amărăştii de Jos. Excelente rezultate au fost obţinute şi la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Ţiţeica” din Craiova, al cărei manager este prof. Cerasela Cremene.  De asemenea, 25 de unităţi de învăţământ au avut un procent cuprins între 90 – 100%, cu procentaj maxim fiind şapte unităţi de învăţământ, patru dintre acestea fiind din mediul rural: Botoşeşti – Paia, Bulzeşti, Măceşu de Sus, Terpeziţa.

Cu 11 medii de zece în plus, faţă de anul trecut, la Bacalaureat

Rezultatele sunt meritorii şi la Bacalaureat. Astfel, pentru susţinerea acestuia s-au înscris 4.917 candidaţi, 2.649 dintre aceştia fiind din promoţia curentă. S-au înregistrat 340 de absenţi, iar 13 au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă şi nu s-au înregistrat cazuri de eliminare din cauza temperaturii corpului mai mare de 37,3 grade. Au fost constituite 39 de centre de examen şi pantru centre zonale de evaluare. Conform rezultatelor finale, au fost centralizate şi rezultatele: 2.875 de candidaţi promovaţi; rata de promovare – 64,3%; din seria curentă rata de promovabilitate a fost de 74,49%, iar din cele anterioare de 26,77%. S-au obţinut 15 medii generale maxime, faţă de patru în sesiunea de vară din anul precedent. Cu procentaj între 100% şi 90% se află, în ordine descrescătoare, nouă unităţi de învăţământ: Liceul Special „Pelendava” Craiova (singurul cu 100%, dar aici este vorba de o situaţie specială, şcoala desfăşurându-şi activitatea în Centrul de Detenţie Craiova, fostul Penitenciar pentru Minori şi Tineri), Colegiul Naţional „Carol I”, Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Colegiul Naţional „Elena Cuza”, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”, toate din Craiova, Liceul Teoretic „Independenţa” Calafat şi Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova.

18 candidaţi au fost admişi cu media generală maximă

În judeţul Dolj, au fost repartizaţi 3.515 elevi în învăţământul liceal de stat, dintre care 2.149 candidaţi la filiera teoretică şi 1.366 candidaţi la filiera tehnologică. Au fost admişi în etape anterioare repartizării computerizate:  341 elevi la specializări vocaţionale; 120 elevi în învăţământul militar; 40 elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă; 18 elevi cu CES integraţi în învăţământul de masă. În total, au fost completate 67.674 opţiuni. Conform calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat, în perioada 13-20 iulie candidaţii vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admişi. În zilele de 22, 23 şi 24 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. Din păcate, 145 de elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra în următoarea etapă de admitere (24 iulie – 3 august 2020), alături de absolvenţii clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, de candidaţii care nu au participat şi de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020. În clasamentul naţional al admiterii, Colegiul Naţional ”Fraţii Buzeşti” Craiova este situat pe LOCUL III, prin media obţinută la specializarea Ştiinţe ale naturii, respectiv 9,89. Aceeaşi unitate de învăţământ figurează în primele 10 specializări din punct de vedere al mediei, la nivel naţional.

COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA, Ştiinţe ale naturii– media 9,89 – LOCUL III LA NIVEL NAŢIONAL

COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA, Matematică-informatică/Bilingv engleză 9,83 – locul 8 la nivel naţional

 

Lista liceelor în care au fost admişi candidaţii cu media generală 10.00:

  • 15 candidaţi cu media 10.00 au fost admişi la Colegiul National “Fratii Buzesti” Craiova
  • 3 candidaţi cu media 10.00 au fost admişi la Colegiul National”Carol I” Craiova