Casa Corpului Didactic Dolj, organizatoare, la sediul ISJ Dolj, a unei activităţi europene

0
285
Proiectul „Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi” – CRED lansează, la nivel naţional, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educaţie”, marcând un nou moment important în implementarea activităţilor din cadrul  proiectului CRED. Este vorba despre debutul seriei de workshopuri „Atelierele CRED – Bune practici în educaţie”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

Casa Corpului Didactic Dolj va organiza, la nivel județean, luni, 14 mai, în intervalul orar 8.30 – 17.00, în Amfiteatrul I.Ș.J. Dolj, din Craiova, atelierul „Valorificarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare în dezvoltarea competenţelor elevilor” . Atelierele CRED respectă cu stricteţe reglementările legale privind prevenţia, în contextul epidemiologic actual. La nivel naţional, în cadrul celor 90 de workshopuri vor participa 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial – dezvoltatori de curriculum(inclusiv în format digital), autori de manuale şcolare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanţi ai partenerilor sociali etc. Fiecare eveniment va avea caracter interactiv, în care se va urmări valorificarea experienţei şi expertizei participanţilor în implementarea curriculumului naţional centrat pe competenţe-cheie. De asemenea, formatul va facilita reflecţia participanţilor cu privire la condiţiile de transfer ale unor bune practici şi la posibile arii de cooperare. Mai multe detalii despre proiectul CRED si activităţile desfăşurate sunt disponibile pe www.educred.ro