Un nou fond pentru investiții în economia maritimă și sprijinirea comunităților de pescuit

0
290

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune un fond mai simplu și mai flexibil în valoare de 6,14 miliarde euro pentru sprijinirea sectorului european al pescuitului și a economiei maritime.

Noul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime va continua să ajute sectorul european al pescuitului să adopte practici de pescuit mai durabile, punând accentul pe sprijinirea micilor pescari. El va contribui, de asemenea, la valorificarea potențialului unei economii albastre durabile, în scopul asigurării unui viitor mai prosper pentru comunitățile costiere. Acest fond va contribui, pentru prima dată, la consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor pentru ca mările și oceanele să devină mai sigure, mai curate, mai securizate și să fie gestionate într-un mod mai sustenabil. În fine, Comisia consolidează impactul fondului asupra mediului, punând accentul pe protecția ecosistemelor marine și preconizând o contribuție de 30 % din bugetul acestuia pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, în conformitate cu angajamentele convenite în cadrul Acordului de la Paris.

Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Sănătatea și buna gestionare a oceanelor reprezintă o condiție prealabilă pentru investițiile pe termen lung și crearea de locuri de muncă în sectorul pescuitului și în economia albastră în general. Ca actor mondial în domeniul oceanelor și al cincilea mare producător de pește și fructe de mare din lume, Uniunea Europeană este direct responsabilă de protejarea, conservarea și utilizarea sustenabilă a oceanelor și a resurselor lor. Fondul va permite statelor membre și Comisiei să își onoreze această responsabilitate și să investească în pescuitul sustenabil, în securitatea alimentară, într-o economie maritimă prosperă și în mări și oceane sănătoase și productive.

Pescuitul constituie o sursă vitală de subzistență pentru multe dintre comunitățile costiere din UE și reprezintă un element important al patrimoniului lor cultural. Împreună cu acvacultura, acesta contribuie, de asemenea, la securitatea alimentară și la alimentație. Fondul va pune un accent deosebit pe sprijinirea micilor pescari de coastă cu nave mai mici de 12 metri, care reprezintă jumătate din forța de muncă din sectorul pescuitului european. De la reforma politicii comune în domeniul pescuitului din 2014, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește refacerea stocurilor de pește, creșterea rentabilității industriei pescuitului din UE și conservarea ecosistemelor marine. Noul fond va continua să sprijine aceste obiective socioeconomice și de mediu.

În ceea ce privește economia maritimă, Comisia propune consolidarea sprijinului său comparativ cu perioada 2014-2020. Este vorba despre un sector economic cu un potențial ridicat, a cărui producție la nivel mondial este estimată în prezent la 1,3 mii de miliarde EUR și ar putea deveni cel puțin de două ori mai mare până în 2030. Fondul maritim va permite realizarea de investiții în noi piețe, tehnologii și servicii maritime, precum energia oceanică și biotehnologia marină. Comunitățile costiere vor primi un sprijin mai substanțial și mai amplu pentru stabilirea de parteneriate locale și de transferuri de tehnologii în toate sectoarele economiei albastre, inclusiv în acvacultură și turismul de coastă.

În contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite, Uniunea s-a angajat, de asemenea, la nivel internațional să îmbunătățească siguranța, securitatea, salubritatea și gestionarea sustenabilă a mărilor și oceanelor. Noul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime va sprijini aceste angajamente în vederea unei mai bune guvernanțe internaționale a oceanelor. Printre altele, acesta va furniza finanțarea necesară pentru îmbunătățirea supravegherii maritime, a securității și a cooperării în materie de pază de coastă.