Comisia propune o suplimentare semnificativă a finanțării pentru consolidarea frontierelor și gestionarea migrației

0
286

Pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia propune cvasi-triplarea finanțării pentru migrație și gestionarea frontierelor, de la 13 miliarde euro, cât era pachetul financiar alocat acestui domeniu în perioada precedentă, la 34,9 miliarde euro.

Propunerea Comisiei reprezintă un răspuns la provocările crescânde în materie de migrație, mobilitate și securitate cu care se confruntă UE, prevede instrumente de finanțare mai flexibile pentru a aborda apariția unor evenimente migratorii neprevăzute și consacră protecția frontierelor ca o componentă centrală a noului buget. Va fi instituit un nou fond separat destinat gestionării integrate a frontierelor, iar Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va fi consolidată în continuare prin constituirea unei noi rezerve permanente de aproximativ 10.000 de polițiști de frontieră. Noul fond pentru frontiere va ajuta, de asemenea, statele membre să efectueze controale vamale prin finanțarea achiziționării de echipamente de control vamal.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Profitând de pe urma învățămintelor desprinse din experiența trecută și conștienți de faptul că migrația va rămâne o provocare și în perioada următoare, propunem o creștere fără precedent a finanțării. Consolidarea frontierelor comune ale UE, în special cu ajutorul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, va continua să fie o prioritate importantă pentru noi. O mai mare flexibilitate a instrumentelor noastre de finanțare înseamnă că vom putea să acordăm un sprijin rapid statelor membre acolo unde au nevoie, atunci când au nevoie și mai ales în situații de criză.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „O mai bună gestionare a frontierelor noastre externe și a migrației va fi în continuare prioritatea-cheie a UE, a statelor membre și a cetățenilor noștri în anii următori. Anvergura provocărilor cărora trebuie să le facem față necistă resurse mai ample – de aceea propunem aproape triplarea bugetului în acest domeniu. Consolidarea finanțării va fi esențială pentru a garanta faptul că ne putem pune în aplicare prioritățile politice: securizarea în continuare a frontierelor noastre externe, continuarea acordării de protecție celor care au nevoie de aceasta, sprijinirea mai eficace a migrației legale și a eforturilor de integrare, combaterea migrației neregulamentare și returnarea rapidă și eficientă a celor care nu au drept de ședere în UE.”

Comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici, a declarat: „Cei 115 000 de funcționari vamali ai UE sunt cei care intervin în prima linie, asigurând protecția cetățenilor împotriva produselor contrafăcute sau nesigure și a altor forme de comerț ilicit. Pentru a-i sprijini în această sarcină vitală, propunem astăzi un nou fond, în valoare de 1,3 miliarde EUR, care le va permite țărilor UE să achiziționeze echipamentele vamale cele mai avansate tehnologic. Uniunea vamală a UE împlinește luna viitoare 50 de ani de existență: trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea ei continuă și acumulează reușită după reușită.”

În timpul crizei refugiaților din 2015 și 2016, sprijinul financiar și tehnic oferit de UE statelor membre a contribuit în mod esențial la sprijinirea statelor membre confruntate cu presiuni migratorii importante, la dezvoltarea capacităților de căutare și salvare necesare, la accelerarea returnărilor și la asigurarea unei gestionări îmbunătățite a frontierelor externe. Desprinzând învățăminte din trecut, Comisia propune să se tripleze aproape suma alocată pentru finanțarea destinată domeniului crucial al migrației și al gestionării frontierelor.

1. Securizarea frontierelor externe ale UE

Protecția eficace a frontierelor externe ale UE este crucială pentru gestionarea migrației și asigurarea securității interne. De asigurarea unor frontiere externe puternice depinde, totodată, capacitatea UE de a menține un spațiu Schengen fără controale la frontierele interne. Comisia propune alocarea unei sume globale de 21,3 miliarde euro pentru gestionarea frontierelor și va crea un nou Fond de gestionare integrată a frontierelor (GFIG), cu un buget de peste 9,3 miliarde euro.

Principalele caracteristici ale noului fond sunt următoarele:

un set adecvat de priorități:

  • consolidarea frontierelor externe ale Europei: Noul fond va continua și va duce mai departe activitatea desfășurată în ultimii ani pentru protejarea mai eficace a frontierelor UE prin operaționalizarea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, prin efectuarea de controale sistematice la frontiere și prin implementarea de noi sisteme informatice la scară largă interoperabile, inclusiv prin instituirea unui viitor sistem de intrare/ieșire. Finanțarea va fi canalizată către combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, precum și către eforturile de interceptare și oprire a persoanelor care reprezintă o amenințare, către sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare pe mare, a achiziționării de echipamente și a organizării de cursuri de formare pentru polițiștii de frontieră, precum și către acordarea unui sprijin operațional rapid statelor membre ale căror frontiere sunt supuse presiunilor migratorii;
  • o politică în materie de vize mai puternică și mai eficientă: Cu ajutorul fondului, se va garanta, de asemenea, faptul că politica UE în domeniul vizelor continuă să evolueze și să se modernizeze, consolidându-se în același timp securitatea și reducându-se riscurile legate de migrația neregulamentară;

– sprijin pentru statele membre: Noul fond va acorda o finanțare pe termen lung în valoare de 4,8 miliarde euro pentru sprijinirea măsurilor luate de statele membre pentru gestionarea frontierelor și în cadrul politicii în materie de vize. Finanțarea va reflecta în mod fidel nevoile statelor membre și se va prevedea o revizuire la jumătatea perioadei care va ține seama de apariția unor noi presiuni sau de accentuarea celo existente. Fiecare stat membru va primi o sumă fixă de 5 milioane euro, restul urmând să se repartizeze pe baza volumului de muncă, a presiunii și nivelului de amenințare la frontierele terestre externe (30 %), la frontierele maritime externe (35 %), în aeroporturi (20 %) și în oficiile consulare (15 %);

un răspuns flexibil și rapid: O sumă de 3,2 miliarde euro va fi alocată pentru a acorda un sprijin specific statelor membre, proiectelor la nivelul UE și pentru a răspunde nevoilor urgente. Noul fond a fost conceput pentru a asigura o flexibilitate suficientă pentru a permite canalizarea finanțării de urgență către statele membre atunci când este nevoie de ea și pentru a răspunde priorităților noi și imperioase, pe măsură ce apar;

echipamente de control vamal mai bune la frontierele externe:Noul instrument va aloca 1,3 miliarde europentru a ajuta statele membre să achiziționeze, să întrețină și să înlocuiască echipamente vamale de ultimă generație, de exemplu noi scanere, sisteme de detectare automată a plăcuței de înmatriculare, echipe de câini detectivi și laboratoare mobile pentru analiza de eșantioane;

consolidarea agențiilor UE cu atribuții în ceea ce privește gestionarea frontierelor: Pe lângă acest fond, vor fi alocate și prezentate separat peste 12 miliarde euro pentru consolidarea în continuare a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a eu-LISA.

2. Migrația: sprijinirea unei politici robuste, realiste și echitabile

Comisia propune majorarea fondurilor destinate migrației cu 51 %, ajungându-se astfel la 10,4 miliarde euro în cadrul noului Fond pentru azil și migrație (FAM). Fondul va sprijini eforturile statelor membre în trei domenii-cheie: azil, migrația legală și integrarea, combaterea migrației neregulamentare și returnările. Principalele caracteristici ale noului fond sunt următoarele:

un set adecvat de priorități: Noul fond va continua să acorde un sprijin vital sistemelor naționale de azil și va pune un accent reînnoit pe direcționarea finanțării UE către domeniile în care se resimt nevoile cele mai acute, cum ar fi:

  • un sistem european de azil mai puternic și mai eficient: Fondul va contribui la consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe:
  • un sprijin sporit pentru migrația legală și integrare: Fondul va aloca resurse suplimentare pentru a sprijini integrarea timpurie, pe termen scurt, a resortisanților țărilor terțe care au drept de ședere legală în UE, care vor fi completate de fonduri alocate din fondurile de coeziune pentru asigurarea unei integrări socioeconomice pe termen mai lung;
  • returnări mai rapide și mai frecvente: Fondul va sprijini o abordare mai coordonată în ceea ce privește combaterea migrației neregulamentare, îmbunătățirea eficacității returnărilor și intensificarea în continuare a cooperării cu țările terțe privind readmisia.

– sprijin pentru statele membre: Fondul va aloca o finanțare pe termen lung în valoare de 6,3 miliarde europentru a sprijini statele membre să gestioneze migrația, în funcție de nevoile acestora. O revizuire la jumătatea perioadei va ține cont de apariția unor presiuni noi sau de accentuarea celor existente. Fiecare stat membru va primi o sumă fixă de 5 milioane euro, restul urmând a fi repartizat pe baza unei evaluări a presiunilor cu care se confruntă statul membru respectiv și ținând cont de procentele prevăzute pentru azil (30 %), migrația legală și integrare (30 %) și combaterea migrației neregulamentare și returnare (40 %);

o mai bună pregătire: O sumă de 4,2 miliarde euro va fi rezervată pentru a se acorda un sprijin specific statelor membre, proiectelor cu o valoare adăugată europeană reală cum ar fi relocarea sau pentru a răspunde nevoilor urgente și pentru a direcționa fondurile de urgență către statele membre atunci când și acolo unde acestea sunt cu adevărat necesare;

o coordonare sporită între instrumentele de finanțare ale UE: Fondul pentru azil și migrație va fi completat cu fondurile suplimentare destinate în cadrul instrumentelor de politică externă ale UE intensificării cooperării privind migrația cu țările partenere, inclusiv eforturilor de combatere a migrației neregulamentare, de îmbunătățire a oportunităților de dezvoltare în țările de origine, de intensificare a cooperării în materie de returnări, readmisie și migrație legală;

– consolidarea agențiilor UE: Pe lângă acest fond, vor fi alocate și prezentate separat aproape 900 de milioane euro pentru consolidarea în continuare a noii Agenții a Uniunii Europene pentru Azil.

Etape următoare

Este esențial să se ajungă rapid la un acord cu privire la bugetul total pe termen lung al UE și cu privire la propunerile sectoriale pentru ca fondurile UE să înceapă să dea rezultate pe teren cât mai curând posibil.

Orice întârziere ar putea pune în pericol capacitatea Uniunii Europene de a răspunde unor eventuale crize viitoare și ar putea lipsi proiectele de fonduri vitale – cum ar fi programele de la nivelul UE de returnare asistată voluntară și de readmisie și continuarea finanțării UE pentru relocări.

Ajungerea în 2019 la un acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție fără probleme de la actualul buget pe termen lung (2014-2020) la noul buget, precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării, în beneficiul tuturor.