Nereguli descoperite în cabinetele medicilor

0
212

Inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj au descoperit în ultima lună o serie de nereguli în cabinetele medicale. Şi de această dată au fost aplicate sancţiuni, echipele de control trecând pragul a numai puţin de 24 de furnizori de servicii medicale din judeţ. Scopul acestor acţiuni a fost acela de a verifica în ce măsură sunt respectate clauzele contractuale şi legislaţia în vigoare.

Şi de această dată, cele mai multe nereguli au fost sesizate în cabinetele medicilor de familie. Au fost, din nou, identificaţi pensionari care au beneficiat ilegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 de lei pe lună. Ei au declarat în scris că nu au alte venituri, deşi acest lucru s-a dovedit a fi fals, în cele din urmă, figurând în evidenţele ANAF cu alte venituri impozabile. În această situaţie, reprezentanţii CAS au decis ca sumele de bani imputate să se recupereze de la persoanele care au beneficiat nelegal de acestea.

Obligaţii contractuale nerespectate

Au fost prescrise medicamente compensate 90% de medicii de familie, fără a solicita pacienţilor cupon de pensie şi declaraţii pe proprie răspundere privind veniturile realizate de aceştia. Pentru nerespectarea procedurii legale privind prescrierea medicamentelor compensate 90%, furnizorii au fost sancţionaţi cu imputarea sumei reprezentând compensarea de 40% din contravaloarea medicamentelor compensate 90%.

De asemenea, în unele cazuri, reprezentanţii CAS au constatat că nu a fost respectată obligaţia contractuală privind utilizarea formularelor tipizate obligatorii,  în sensul că nu se folosesc formularele de Cereri de transfer, Fişă de consultaţii medicale, Registre de tratamente, Fişe de urmărire a gravidei, şi nu se completează toate rubricile documentaţiei obligatorii.

Unii medici   nu au respectat protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, protocoale elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fiind imputată contravaloarea medicamentelor prescrise eronat. Tot în cabinetele medicilor de familie au fost identificate şi alte nereguli: consultaţii medicale raportate de  medicii de familie pentru pacienţii care se aflau internaţi în unităţi sanitare cu paturi, care au fost imputate medicilor respectivi, aplicându-se măsura diminuării valorii minime garantate a punctului per capita pentru lunile respective, cu 10%.

Control inopinat în spitale

Şi la furnizori de servicii clinice au avut loc în ultima lună trei acţiuni de control, constatându-se mai multe deficienţe. Printre acestea, raportarea unor servicii medicale clinice pentru pacienţi care erau internaţi în spital, dispunându-se măsura recuperării contravalorii serviciilor medicale  clinice  şi diminuarea  valorii minime garantate a punctului per serviciu pentru lunile respective, cu 10%. În unele cazuri, s-a constatat că nu a fost respectat contractul de furnizare de servicii medicale, conform căruia furnizorii sunt obligaţi să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate.

Totodată, inspectorii CAS au descoperit că distribuirea carnetelor medicilor curanţi din clinicile spitalelor se efectuează cu încălcarea art. 8 pct. (2) din Ordinul  MS/CNAS  233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, urmând ca unităţile sanitare să-şi remedieze  aceste disfuncţionalităţi. Nu în ultimul rând, a fost efectuat un  control inopinat la un furnizor de servicii spitaliceşti care a eliberat concedii medicale şi au fost identificate concedii medicale acordate fără declaraţia pe proprie răspundere a pacientului, medicul prescriptor fiind sancţionat contravenţional cu avertisment scris.