Primăria Craiova anunţă restricţii de circulaţie pe străzile Bucovăţ şi Caracal

0
27

Primăria municipiului Craiova anunţă restricţionarea circulaţiei rutiere pe strada Bucovăţ şi pe Caracal, tronsonul cuprins între intersecţiile cu str. Ana Ipătescu şi cu str. Anul 1848, în perioada13 – 27 mai a.c., în vederea executării lucrărilor de reabilitare a reţelei de alimentare cu apă prevăzute în cadrul contractului „CL1 – Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Craiova”-Obiect 1.

Restricţionarea circulaţiei rutiere se face în urma cererii nr. 71028/2013 prin care  Asociaţia TMUCB-MITLIV EXIM SRL solicită eliberarea acordului pentru restricţionarea circulaţiei rutiere. Acordul la această solicitare a fost aprobat, cu următoarele condiţii: se vor respecta de  către constructor schema de semnalizare aşa cum a fost   avizată de Poliţia Rutieră precum şi “Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr.1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr.397/24.08.2000; constructorul va delimita strict zona de intervenţie şi va asigura variante de acces  auto alternative pentru locatari, sau pentru eventuale situaţii de urgenţă; constructorul răspunde civil, administrativ, contravenţional sau penal (după caz) pentru eventualele evenimente rutiere sau pagube materiale datorate desfăşurării lucrărilor, semnalizării şi delimitării necorespunzătoare a acestora, sau nemenţinerii şi neasigurării semnalizării rutiere pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor; constructorul va solicita  asistenţă de specialitate din partea deţinătorilor de reţele de utilităţi, în vederea executări lucrărilor;

Lucrările se vor finaliza până la data de 27.05.2013, dată la care se va reface suprafaţa carosabilului şi se va permite accesul autovehiculelor pe sectoarele de drum respective.