Adunarea Generală Extraordinară a Consiliului Naţional al Elevilor

0
27

Liderii elevilor din România s-au întâlnit la sfârşitul lunii aprilie în cadrul  Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor (CNE) la Cluj-Napoca, la eveniment luând parte preşedinţii consiliilor judeţene ale elevilor, precum şi membrii Comisiei de Revizuire a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor.  Din partea Consiliului Judeţean al Elevilor Dolj, la întâlnire a luat parte şi Bianca Barbu preşedintele organizaţie în judeţul nostru.

În urma Adunării Generale Extraordinare a CNE, reprezentanţii elevilor au finalizat Statutul Elevului, documentul care prevede drepturile şi obligaţiile elevilor, urmând a fi înaintat Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a fi adoptat. Statutul Elevului a fost realizat în conformitate cu prevederile Declaraţiei Drepturilor Copilului şi ale Omului, după modelul Statutului Studentului.

De asemenea, în cadrul Adunării Generale s-a stabilit Stategia de Implementare a Politicilor Educaţionale la nivel naţionl, strategie care urmăreşte patru direcţii de dezvoltare a sistemului educaţional, totodată indicatori de evaluare a învăţământului preuniversitar: sistemul de evaluare, conslierea psiho-pedagogică, politicile sociale şi dotarea în educaţie. Participanţii au analizat cele patru direcţii de dezvoltare, au identificat problemele, cauzele, efectele şi soluţiile, urmând a fi adoptate o serie de poziţii publice, propunerile elevilor fiind totodată prezentate şi comunicate Ministerului Educaţiei Naţionale.

Statutul Elevului a fost finalizat

Totodată, membrii Consiliului Naţional el Elevilor au adoptat rezoluţia de aderare a Consiliului Naţional al Elevilor la The Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU), platformă a organizaţiilor elevilor la nivel european, şi au stabilit agenda activităţilor, respectiv proiectelor care urmează a fi implementate prin intermediul structurilor Consiliului Elevilor în următoarea perioadă. “Reprezentanţii elevilor au demonstrat că merită să fie vocea colegilor lor! În urma Adunării Generale a CNE am reuşit să finalizăm Statului Elevului, un document care a trecut prin mâna multor generaţii şi pentru care urmează efectuarea unor demersuri în vederea aprobării documentului de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Evenimentul s-a dovedit a fi un bun prilej pentru participanţi, în vederea schimbului de bune practici şi idei, miza fiind educaţia non-formală, dar şi evaluarea calităţii învăţământului preuniversitar, modalităţile de lucru reprezentând un bun exerciţiu democratic care contribuie la formarea unor cetăţeni  mai buni pentru socitatea românească”, a afirmat Preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Iulia Miron.