În Dolj, 21 de cadre didactice au trecut de la un contract individual de muncă pe perioadă determinată la unul pe viabilitatea postului

0
185

În perioada 30 martie – 8 aprilie 2021, s-a desfăşurat, conform Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, etapa de modificare a duratei contractului individual de muncă, din durată determinată de un an pe cea a viabilităţii postului/catedrei. În Dolj, au fost depuse 40 de solicitări, 21 dintre acestea fiind aprobate, respingerile celorlate dosare fiind pentru nerespectarea condiţiilor impuse de lege.

Conform legii, Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de Definitivat şi Concursul naţional de titularizare cu nota/media de repartizare minimă de 7,00. “În judeţul Dolj, în acest an au fost depuse 40 de solicitări, 21 dintre acestea fiind aprobate. Candidaţii respinşi nu au îndeplinit condiţiile prevăzute de metodologia mişcării personalului didactic, privind modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei. În unele cazuri, posturile posturile pe care le ocupau candidaţii nnu erau vacante până la data de 14 septembrie 2020 sau nu au fost repartizaţi prin şedinţă publică organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. În alte situaţii, normele solicitate nu au fost complete”, a precizat prof.  Claudiu Crăciunoiu, inspector general – adjunct al ISJ Dolj (foto).

Cadrele didactice mai au de aşteptat, conform legislaţiei, în vederea stabilirii postului ocupat

Pentru cadrele didactice, urmează şi alte etape pe care trebuie să le parcurgă. Astfel, în perioada 9 – 14 aprilie, se depun la sediul ISJ, dosarele celor care solicită pretansfer, respectiv pretransfer prin scimb de posturi/catedre în baza consimţământului. De asemenea, aşa cum prevede calendarul, pe 15 aprilie se afişează la avizierul şi site-ul ISJ Dolj lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consfinţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor şcolare la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri. Totodată, în intervalul 15 – 16 aprilie, va avea loc înregistrarea contestaţiilor depuse de profesori , soluţionarea acestora urmând să aibă loc pe 19 aprilie, iar pe 26 aprilie va avea loc şedinţa finală de repartizare.