Anunţ SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP DĂBULENI

0
574

SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP DĂBULENI C16/20/2005  CUI 2282528

 

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ

din data de 29.04.2020

 

Consiliul de administrație al Societății Cooperative de Consum Dăbuleni, în temeiul art. 34 din Legea nr.1/2005, și al Actului Constitutiv al societății cooperative de consum convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori ai societății cooperative la data de 29.04.2020 la ora 11,00 la sala TesMarket fosta PatiBar COOP din Dăbuleni str. Unirii, jud. Dolj și Adunarea Generală Extraordinară la data de 29.04.2020 ora 12,00 la aceeași locație, având următoarea ordine de zi:

 1. Pentru Adunarea generală ordinară
  1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pe anul 2019.
  2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori.
  3. Discutarea situației financiare anuale  și stabilirea modului de repartizarea profitului.
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
  5. Analiza execuției contract de administrare și stabilirea criteriilor de performanța pe 2020 aferente contract de administrare
  6. Adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și  măsurile  de realizare a acestuia.
  7. Alegerea comisiei de cenzori și stabilirea indemnizației pentru membrii CA și cenzori.
  8. Mandatarea persoanei care să reprezinte societatea la O.R.C. Dolj.
  9. Aprobarea primirii/retragerii /excluderii de membrii cooperatori.
  10. Diverse.
 2. II Pentru Adunarea generală extraordinară
 1. Aprobarea bunurilor aparținând societații cooperative care pot face obiectul ipotecarii, gajării, închirierii sau înstrăinării pe parcursul anului 2020
 2. Înființarea I desființarea unor puncte de lucru, actualizarea acestora la O.R.C. Dolj și modificarea corespunzatoare a actului constitutiv.
 3. Mandatarea Consiliului de Administrație cu îndeplinirea demersurilor necesare executării operațiunilor de la pct. 1,2 și mandatarea persoanei care să reprezinte societatea la ORC Dolj.
 4. Diverse.

În cazul în care la data și ora stabilită nu se iese din starea de urgență, adunarea se consideră convocată pentru cea dea a treia zi de la ieșirea din starea de urgență, iar în situația neîntrunirii cvorumului cerut de lege aceasta se reconvoacă pentru ziua imediat următoare la aceeași oră, în același loc, și cu aceeași ordine de zi, până la îndeplinirea cvorumului legal.