Primăriile vor primii bani prin noul Program naţional de dezvoltare locală

0
154

În şedinţa de guvern din data de 10 aprilie a.c., a fost aprobată o Ordonanţă de Urgenţă pentru Programului naţional de dezvoltare locală. Mai exact primăriile vor primi bani de la Guvern prin intermediul acestui nou program, care va fi coordonat doar de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Conform noilor reglementări fondurile ar urma să fie alocate pe baza unor criterii care vor avea în vedere ponderea obiectivelor de investiţii aflate în derulare pe fiecare judeţ, date demografice şi administrativ-teritoriale, capacitatea financiară a beneficiarilor.

Fondurile acordate prin noul Program naţional de dezvoltare locală nu va fi exclusiv pentru proiectele pentru care nu au fost încheiate contracte şi nici nu au fost preluate până în prezent în vreun program de finanţare. Va prelua şi obiective de investiţii aflate în derulare. Consiliile judeţene vor întocmi o listă cu investiţiile şi sumele necesare, iar Ministerul Dezvoltării va analiza propunerile transmise, urmând ca aceasta să fie aprobată prin ordin al ministrului. Program naţional de dezvoltare locală va prelua toate celelalte proiecte finanţate până în prezent prin Programul privind reabilitarea unor obiective locale, Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, programe multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.

În anii anteriori nu s-au asigurat sursele de finanţare pentru finalizarea proiectelor începute

Până în prezent pentru toate  programele amintite mai sus, banii au fost alocaţi numai pe criterii politice, unele primării rămând cu construcţiile doar la nivelul cofinaţării. De altfel aşa justifică şi Ministerul Dezvoltării Regionale, este adevărat că într-o manieră elegantă, înfiinţarea acestui program: „În prezent, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice centrale se derulează mai multe programe de investiţii în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea, decontarea şi monitorizarea acestora. În cadrul acestor programe de investiţii sunt în diferite stadii de execuţie obiective pentru care nu s-au asigurat în anii anteriori sursele de finanţare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibrată a infrastructurii locale, împiedicând atingerea standardelor de calitate a vieţii pentru comunităţile locale. De aceea, pentru revitalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor şi oraşelor este esenţial să fie soluţionată problema dezvoltării infrastructurii locale. Pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor publice este necesară o coordonare şi implementare unitară a dezvoltării infrastructurii locale prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural şi urban”.

Programul va fi finanţat „în limita sumelor aprobate”

Ministerul Dezvoltării Regionale şi implicit Guvernul României recunosc ăn documentul cu pricina că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, iar amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor publice şi accentuarea efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din România. Pentru a nu fi acuzat că vine cu un program ca al Elenei Udrea, celebrul PNDI, ministrul pentru Dezvoltare Regională şi Administaraţie Publică, Liviu Dragnea, că nu există nici o legătură între cele două, şi asta în primul rând pentru că modalitatea de finanţare este una diferită. Dacă lucrări din PNDI erau finanţate şi din resurse proprii ale constructorilor cu decontarea ulterioară din partea statului, noul program va fi finanţat „în limita sumelor aprobate”. Dacă fondurile vor fi alocate în funcţie de criteriile amintite mai sus actuala guvernare va câştiga mult pe încredere din partea românilor. Dacă vor avea aceeaşi modalite de împărţire a banilor ca fosta putere, dezamăgirea va fi de două ori mai mare, asta şi pentru că aşteptările românilor sunt imense.