De la 1 iunie 2003 / Agenţii economici nu mai pot beneficia de taxare inversă pentru livrarea în interiorul ţării a cerealelor

0
120

De la 1 iunie 2013, agenţii economici nu mai pot beneficia de taxare inversă pentru livrarea în interiorul ţării a unor bunuri din sectorul cerealelor şi plantelor tehnice.  Măsura, introdusă în 2011 cu acordul Comisie Europene, putea fi aplicată de România numai timp de doi ani. Autorităţile au solicitat deja la Bruxelles prelungirea acestui termen, astfel încât ţara noastră să poată aplica în continuare taxarea inversă la cereale.

Taxarea inversă la cereale şi plante tehnice se aplică în România de la 1 iunie 2013, fiind introdusă în legislaţia naţională prin OUG nr. 49/2011, care stabileşte precis şi categoriile de cereale şi plante care pot beneficia de acest sistem, şi anume: grâu, secară, orz, porumb, soia, rapiţa, floarea-soarelui şi sfecla de zahăr. Prin aplicarea taxării inverse, furnizorul nu mai facturează cu TVA către clientul sau, iar clientul înscrie taxa aferentă achiziţiei în decontul de TVA ca taxa colectată şi taxa deductibilă, fără a mai solicita rambursări de TVA.

Furnizorii emit facturi fără taxă

Beneficiarii vor determina taxa aferentă, care se va evidenţia în decontul de TVA atât ca taxa colectată, cât şi ca taxa deductibilă. În cazul livrărilor de bunuri pentru care se aplică măsurile de simplificare, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără taxă şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. Taxa se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Înregistrarea taxei de către cumpărător, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă este denumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator.