Condiţii înăsprite pentru intermediarii de credite

0
218

Începând cu data de 21 martie 2017, intermediarii de credite îşi pot desfăşura activitatea, doar dacă îndeplinesc mai multe condiţii. Conform O.U.G. nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, intermediarii persoane fizice autorizate sau persoane juridice vor îndeplini o serie de condiţii, dintre care amintim: deţinerea unei asigurări de răspundere civilă profesională care acoperă teritoriile în care oferă servicii sau o altă garanţie comparabilă pentru răspunderea care decurge din neglijenţa profesională.

Suma minimă a asigurării de răspundere profesională sau a garanţiei comparabile pe care intermediarii de credit trebuie să o deţină este: 460 000 euro pentru fiecare solicitare de daune individuală; în total, 750 000 euro pe an calendaristic pentru toate solicitările de daune.

Competenţele financiar-economice trebuie dovedite

radu-predaCerinţele minime în materie de cunoştinţe şi competenţe pentru personalul creditorilor, al intermediarilor de credite şi al reprezentanţilor desemnaţi trebuie să includă: cunoştinţe corespunzătoare cu privire la produsele de credit şi la serviciile accesorii oferite în mod obişnuit cu acestea; cunoştinţe adecvate privind legislaţia din domeniul contractelor de credit pentru consumatori, inclusiv din domeniul protecţiei consumatorilor; cu privire la procesul de achiziţonare de bunuri imobile şi înţelegerea acestuia; la evaluarea garanţiilor; la organizarea şi funcţionarea registrelor funciare; la piaţa din statul membru relevant; la standardele de etică în afaceri; la procesul de evaluare a bonităţii consumatorilor sau, după caz, competenţe în evaluarea bonităţii consumatorilor; un nivel corespunzator de competenţe în domeniile financiar şi economic.

Nivelul corespunzător de cunoştinţe şi competenţe se stabileşte pe baza calificărilor profesionale, de exemplu, diplome, certificate, formări profesionale, teste de competenţe; sau experienţei profesionale, care poate fi definită ca un număr minim de ani de muncă în domenii ce ţin de elaborarea, distribuirea sau intermedierea de produse de credit.

Suma minimă a asigurării de răspundere profesională: 460.000 euro

“Până la data de 21 martie 2017, intermediarii de credite trebuie să se asigure că au transmis prin poştă sau depuse la sediul Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor mai multe documente”, ne-a precizat Radu Preda, comisar şef al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Vest Oltenia Craiova. Prin acestea: Certificatul de înregistrare – în copie certificată, conform cu originalul; Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu datele societăţii – în copie certificată, conform cu originalul; Certificatul constatator emis conform art. 171 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice – în copie certificată, conform cu originalul.

ojpc“În cazul societăţilor comerciale sunt necesare: actul constitutiv – în copie certificata, conform cu originalul; numele persoanelor care fac parte din conducerea societăţii comerciale care sunt responsabile de activitatea de intermediere; dovada asigurării de răspundere civilă profesională care acoperă teritoriile în care ofera servicii sau a unei alte garanţii comparabile pentru răspunderea care decurge din neglijenţa profesională. Suma minimă a asigurării de răspundere profesională sau a garanţiei comparabile pe care intermediarii de credit trebuie să o deţină este: 460.000 euro pentru fiecare solicitare de daune individuală; în total, 750.000 euro, pe an calendaristic, pentru toate solicitările de daune”, a mai menţionat Radu Preda.

Mai sunt obligatorii de transmis către ANPC, cazierul judiciar pentru acţionarii, administratorii, persoanele din conducere, declaraţie pe proprie răspundere a administratorului societăţii comerciale că personalul care interacţionează cu clienţii nu are cazier judiciar; dar şi cazierul judiciar al persoanei fizice autorizate, după caz.

Declaraţia pe proprie răspundere a administratorului societăţii comerciale că nu a fost deschisă procedura insolvenţei persoanei fizice pentru acţionarii, administratorii, persoanele din conducere, respectiv pentru personalul care interacţionează cu clienţii este, de asemenea, obligatorie.

Curriculum vitae, cu detalii obligatorii

Pentru pentru acţionarii, administratorii, persoanele din conducere este obligatoriu Curriculum vitae, din care să rezulte că aceştia deţin: cunoştinţe corespunzătoare cu privire la produsele de credit în sensul art. 2 din OUG nr.52/2016 şi la serviciile accesorii oferite în mod obişnuit cu acestea; cunoştinte adecvate privind legislaţia din domeniul contractelor de credit pentru consumatori, inclusiv din domeniul protecţiei consumatorilor; cunoştinte corespunzătoare cu privire la procesul de achiziţionare de bunuri imobile şi înţelegerea acestuia; la evaluarea garanţiilor; la organizarea şi funcţionarea registrelor funciare; cunoştinţe corespunzătoare cu privire la piaţa din statul membru relevant; la standardele de etică în afaceri; la procesul de evaluare a bonităţii consumatorilor sau, după caz, competenţe în evaluarea bonităţii consumatorilor; un nivel corespunzător de competenţe în domeniile financiar şi economic.

Interzis comisionul de analiză dosar, când creditul nu se acordă

leiActul normativ mai prevede, al art. 13 că se interzice perceperea unui comision de analiză dosar în care creditul nu se acordă. De asemenea, se consideră că cererea de credit este depusă de către consumator după exprimarea intenţiei ferme de a încheia contractul de credit cu un anume creditor. În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la depunerea cererii de solicitare a creditului, creditorul răspunde în scris consumatorului sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în altă formă aleasă de consumator şi acceptată de creditor, cu privire la acordarea sau neacordarea creditului.

La primirea cererii de credit şi a celorlalte documente ce sunt necesare acordării creditului, furnizorul de servicii financiare are obligaţia de a înmâna imediat consumatorului un înscris datat, semnat şi cu număr de înregistrare, conţinând confirmarea creditorului că i s-au predat toate actele necesare acordării creditului. Data emiterii unei astfel de confirmări reprezintă data depunerii dosarului de credit complet de către consumator.

Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, costuri aferente contractelor de asigurare încheiate şi, după caz, dobânda penalizatoare, alte costuri aferente creditului respectiv percepute de terţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.