Elevii vor fi supuşi unor evaluări naţionale în luna mai

0
124

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a publicat, pe site-ul instituţiei, metodologiile de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Rezultatele acestor teste cu subiecte naţionale vor fi folosite pentru întocmirea planurilor individualizate de învăţare dar şi pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar.

Şcolile din Dolj, selectate pentru testare

Evaluările vor avea loc în perioada 9-23 mai a.c., prin administrări pilot, pe un eşantion de elevi stabilit la nivel naţional, respectiv 86 de şcoli pentru clasa a II-a, 136 pentru clasa a IV-a şi 86 de şcoli pentru clasa a VI-a.  Eşantionul a fost realizat de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), astfel încât fiecare tip de evaluare să fie administrat în unităţi de învăţământ distincte, a precizat Ministerul Educaţiei într-un comunicat de presă.

Astfel, pentru judeţul Dolj s-a stabilit ca la clasa a II-a testele să se desfăşoare la Şcoala cu clasele I-VIII Gighera, şi Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” din Craiova, pentru clasa a IV-a la Şcoala cu clasele I-VIII Brădeşti, Şcoala cu clasele I-VIII Desa şi Şcoala particulară „Ethos” din Craiova, iar pentru clasa a VI-a la Şcoala cu clasele I-VIII Ostroveni şi Colegiul Naţional „Carol I” Craiova.

Materiile la care vor fi evaluaţi elevii

Testele administrate, precum şi baremele de corectare aferente vor fi elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

La clasa a II-a, acestea conţin două secţiuni, care vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor şi, respectiv, competenţe de matematică.

„Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor sau tutorilor legali instituiţi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate” a precizat MECTS.

Rezultatele testelor, utilizate pentru orientarea elevilor spre liceu

La finalul clasei a IV-a, evaluarea elevilor va include disciplinele limba română, limba maternă -pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale şi matematică.

„Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării fiecărui test contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale şi sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar”, potrivit sursei citate.

La clasa a VI-a, evaluarea vizează optimizarea învăţării, elaborarea planurilor individualizate de învăţare şi preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.