Reguli mai simple, investiţii mai eficiente: / Liderii comunităţilor locale solicită îmbunătăţirea politicii regionale a Uniunii Europene

0
200

În cadrul unei dezbateri la Bruxelles alături de comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, membri ai Comitetului Regiunilor au reiterat solicitările anterioare de a reduce birocraţia, de a integra mai eficient finanţarea privată şi de a consolida rolul autorităţilor locale şi regionale în proiectarea şi aplicarea politicii de coeziune a UE, în valoare de 350 de miliarde de euro. “Politica regională a UE reprezintă un instrument de investiţii, nu o subvenţie, şi numai lucrând împreună, reducând birocraţia şi simplificând normele îi putem spori eficienţa. Lipsa de coordonare între instituţiile europene, guvernele naţionale, regiuni şi oraşe şi complexitatea normelor continuă să micşorează impactul acesteia. Pentru ca politica de coeziune să genereze creştere şi inovare, acest lucru trebuie să se schimbe”, a declarat preşedintele Comitetului Regiunilor Markku Markkula.

Corina Creţu

„Politica regională poate fi parte din răspunsul la această criză”

În timpul dezbaterii plenare a Comitetului Regiunilor, comisarul european pentru politică regională Corina Creţu a declarat că acest dialogul cu liderii locali şi regionali este foarte important astăzi, când Europa trece prin una dintre cele mai dificile crize din istoria sa. „Politica regională poate fi parte din răspunsul la această criză, ţinând cont de faptul că este singura politică a UE a cărei funcţionare se bazează pe un parteneriat real cu statele membre şi cu autorităţile regionale şi locale. Acest an va fi dedicat implementării politicii şi transpunerii obiectivelor noastre ambiţioase în proiecte de înaltă calitate. Să nu uităm că politica de coeziune a făcut eforturi serioase pentru a răspunde provocărilor legate de performanţă. Activitatea Comitetului Regiunilor va fi esenţială pentru a angaja actorii regionali şi locali în dezbaterea cu privire la viitorul politicii noastre de coeziune.”

“Investiţiile UE furnizează locuri de muncă şi dezvoltare, dar trebuie să uşurăm sarcina beneficiarilor şi managerilor”

Comitetul Regiunilor susţine că este necesară creşterea capacităţii autorităţilor locale şi regionale precum şi sporirea asistenţei tehnice pentru a maximiza absorbţia fondurilor. Mai mult decât atât, excesul de norme introduse de statele membre trebuie să fie evitat, deoarece îngreunează atingerea obiectivelor. Comitetul – adunarea autorităţilor locale şi regionale ale UE – apreciază eforturile Comisiei Europene de a simplifica acordarea finanţărilor prin politica de coeziune, dar susţine că ar fi fost necesare unele îmbunătăţiri ale normelor în vederea implementării proiectelor în actuala perioadă de programare (2014-2020). Comitetul Regiunilor a dezbătut şi adoptat, în plen, poziţia sa cu privire la evaluarea impactului asupra bunăstării regionale şi a solicitat introducerea de noi indicatori. “Dacă vrem să direcţionăm investiţiile UE acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, indicatorii sociali şi de mediu ar trebui introduşi în completarea PIB-ul la evaluarea bunăstării regionale”, a declarat Catiuscia Marini, preşedintele regiunii Umbria, responsabilă cu opinia Comitetului Regiunilor pe această temă.

Ca parte a unei potenţiale reforme după 2020, Comitetul Regiunilor analizează politica de coeziune a UE prin intermediul unei conferinţe ce va avea loc în data de 3 martie şi prin adoptarea unei opinii la sfârşitul anului 2016.