Comisia își intensifică acțiunile de sprijinire a voluntariatului inclusiv și de înaltă calitate în rândul tinerilor

0
227

Comisia ia una dintre primele inițiative concrete în cadrul Anului european al tineretului 2022: ea a publicat astăzi, 13 ianuarie, o propunere de Recomandare a Consiliului privind voluntariatul în rândul tinerilor pentru a facilita voluntariatul transnațional al tinerilor în cadrul Corpului european de solidaritate sau al altor programe la nivel național.

Recunoscând contribuția esențială a voluntariatului la dezvoltarea aptitudinilor și competențelor tinerilor și rolul său în depășirea cu succes a provocărilor societale, recomandarea propusă are rolul de a spori caracterul inclusiv, calitatea, recunoașterea și sustenabilitatea acțiunilor de voluntariat transnațional ale tinerilor. Oferind soluții la obstacolele rămase în calea mobilității pentru voluntariat, propunerea abordează lecțiile învățate în timpul pandemiei de COVID-19 și în cadrul punerii în aplicare a Corpului European de Solidaritate, care își va sărbători cea de-a cincea aniversare în 2022.

Margaritis Schinas, vicepreședinte pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Începând cu 2017, zeci de mii de tineri europeni au contribuit la schimbare prin participarea la proiectele de voluntariat și de solidaritate ale Corpului European de Solidaritate. Prin recomandarea publicată astăzi, sprijinim și facilităm în continuare voluntariatul în rândul tinerilor, astfel încât un număr și mai mare de tineri să promoveze solidaritatea și să aducă speranță în Europa și în lume”.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Voluntariatul este din ce în ce mai popular în rândul tinerilor doritori să contribuie la construirea unei Europe mai bune și mai inclusive. Această nouă inițiativă are rolul de a îmbunătăți calitatea voluntariatului și de a înlătura obstacolele care stau în calea mobilității transfrontaliere. Ea va contribui la consolidarea oportunităților de solidaritate pentru tineri în cursul Anului european al tineretului 2022”.

Propunerea Comisiei privind voluntariatul în rândul tinerilor invită statele membre, printre altele:

  • să se asigure că accesul la activitățile de voluntariat transnațional reprezintă o posibilitate reală pentru toți tinerii, inclusiv pentru cei cu mai puține oportunități;
  • să ia în considerare măsuri care să contribuie la dezvoltarea unui cadru legislativ și de punere în aplicare adecvat și clar pentru sănătatea, siguranța și securitatea participanților la activități de voluntariat transnațional;
  • să promoveze un nivel ridicat de calitate a activităților de voluntariat, împreună cu organizatorii naționali;
  • să ofere informații și să crească gradul de conștientizare cu privire la drepturile voluntarilor;
  • să crească gradul de conștientizare cu privire la beneficiile activităților de voluntariat transnațional, prin activități de informare, orientare și de intervenție de proximitate;
  • să promoveze cooperarea la nivel național și la nivelul UE între organizatorii care oferă oportunități de voluntariat transnațional;
  • să sprijine activitățile de voluntariat care aduc o contribuție semnificativă la abordarea provocărilor legate de climă și de mediu;
  • să exploreze noi tendințe și dimensiuni și formate alternative de voluntariat, cum ar fi voluntariatul digital și intergenerațional.