Agenda ședinței Guvernului României din 13 ianuarie 2021

0
392

I.     PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Primă lectură

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/LGANEXE.pdf

II.  PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19

Primă lectură

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/OUG.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-1.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de cãtre Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale cãror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscalbugetarã pentru perioada 2021-2023

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-1.pdf

2.    MEMORANDUM cu tema: Mecanismul pentru elaborarea poziției Guvernului României cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliență

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-2.pdf

3.    MEMORANDUM cu tema: Cooperarea și schimbul de informații între S.N Nuclearelectrica S.A (SNN) și Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea îndeplinirii standardelor de securitate fizică a amplasamentului C.N.E Cernavodă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-3.pdf