100 de ani de la Primul Război Mondial / Liceul „Charles Laugier”, implicat într-un proiect european

0
758

Integrarea României în Uniunea Europeană a deschis noi oportunităţi de dezvoltare regională şi naţională. În acest proces de integrare, un rol important îl joacă fondurile europene alocate României, informarea corectă a publicului larg, a publicului specializat şi a potenţialilor beneficiari putând conduce la creşterea capacităţii de absorbţie prin încurajarea dezvoltării de proiecte relevante, oferind o şansă potenţialilor beneficiari să elaboreze din timp proiecte viabile, conţinând date complete şi corecte, care să poată fi selectate şi apoi implementate.

Implementarea proiectelor europene şi, în egală măsură, diseminarea lor, constituie principala preocupare a instituţiilor ce beneficiază de finanţări din fonduri europene prin diverse tipuri de proiecte. Prof. Sorin Bîrsan, coordonatorul de proiect a precizat că în ultimul deceniu Liceul “Charles Laugier” din Craiova, a beneficiat de finanţări atât prin programul Comenius, cât şi, începând cu anul 2014, prin programul Erasmus+, finanţări care au permis ca un număr de aproximativ 200 de elevi şi profesori să participe la diverse mobilităţi în state ale U.E. sau state asociate. „Scopul unor astfel de proiecte este pe lângă angrenarea şcolilor participante într-un demers didactic colectiv şi acela de a aduce lângă şcoală diverşi actori locali. Procesul de globalizare a început să cuprindă întreaga Europă şi fiecare stat s-a văzut pus în faţa provocării de a-şi apăra istoria, tradiţiile, sistemele politice sau economice”, a subliniat coordonatorul proiectului.

Proiectul se bazează pe trei piloni

Alături de şcoli din Franţa, Anglia, Germania, Italia, Polonia, Portugalia şi Turcia elevii liceului s-au implicat în implementarea proiectului « 1914-2014 Il y a 100 ans, la Grande Guerre: regards croisés d’élèves en l’Europe ». Finanţat de către U.E. prin programul Erasmus +, Axa Ka2, proiectul are ca scop să aducă în atenţia elevilor din cele opt ţări implicate faptele petrecute în ultimul secol, cei 100 de ani fiind marcaţi şi de cele două războaie mondiale. Implementarea proiectului în perioada 2014 – 2017 va permite elevilor şi profesorilor şcolii să comemoreze 100 ani de la primul război mondial. De asemenea proiectul permite abordarea într-un context european unui subiect considerat de cele mai multe ori tabu : războiul. Proiectul se bazează pe trei piloni : primul îl constituie mobilităţile elevilor şi profesorilor în fiecare şcoală parteneră, cel de-al doilea constă în construirea în perioada implementării a unei istorii comparate a tuturor ţărilor implicate în perioada marelui război, iar cel de-al treilea îl constituie realizarea unei fresce în cadrul fiecărei şcoli.  «Întărirea spiritului european, deprinderea lucrului într-o echipă multinaţională, aprofundarea cunoştinţelor de istorie, limbi moderne, dar şi informatică, sunt obiective urmărite pe perioada derulării proiectului», a mai spus prof. Sorin Bîrsan.

S-au organizat expoziţii cu obiecte şi însemne militare

Cum unul dintre obiectivele proiectului este lucrul în echipă, în perioada scursă deja de la aprobarea proiectului au fost organizate reuniuni internaţionale la partenerii din Italia (martie 2015), Polonia (mai 2015) şi Franţa (noiembrie 2015). „Fiecare reuniune a avut câte o temă de lucru : în Italia s-a făcut o prezentare a modului în care media din fiecare ţară a anunţat declanşarea primului război mondial, dar şi modul în fiecare ţară s-a implicat în evenimentele militare. Subiectul reuniunii din Polonia a fost prezentarea evoluţiei uniformelor militare în ultimul secol. Cu această ocazie s-au organizat expoziţii cu obiecte şi însemne militare, dar şi fotografii şi documente ce prezintă uniformele militare. Cea de-a treia reuniune a fost organizată într-o perioadă plină de semnificaţii istorice, data de 11 noiembrie reprezentând ziua în care Franţa a decretat încheierea primului război mondial”, a subliniat coordonatorul de proiect.

Cu aceasta ocazie delegaţiile ţărilor partenere au participat alături de veterani de război, reprezentanţi ai diverselor arme, reprezentanţi ai comunităţii locale la defilarea organizată în portul Antibes. Au fost organizate ateliere de pictură, gravură, ceramică pentru a prezenta propria viziune a participanţilor asupra războiului. De asemenea fiecare partener în proiect a prezentat poze cu şcoala, oraşul şi regiunea de unde a provenit de la începutul secolului al XX-lea.

Cu ocazia fiecărei reuniuni au fost organizate de asemenea vizite la site-uri istorice, muzee, întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale, discuţii cu cadrele didactice şi personalul administrativ, dar şi cu familiile care au găzduit elevii participanţi la reuniuni.