Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru şcolile speciale

0
178

În şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Dolj ce a avut loc ieri, s-a propus spre aprobare şi s-a votat în unimitate de către consilierii judeţeni, rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Şcolii Gimnaziale Speciale „Sfântul Mina”; Şcolii Gimnaziale Speciale „Sfântul Vasile”; Liceului Tehnologic Special „Beethoven”; Şcolii Profesionale Speciale şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj pe anul 2014, unităţi finanţate de Consiliu Judeţean Dolj.

„Prin OUG nr 74 din 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare, judeţului Dolj i s-au alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pentru anul 2014. Conform articolului 19 alin 2 sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor sunt destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ specialşi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, reprezentând tranşa aferentă anului 2015”, a precizat Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj. Aceste drepturi salariale se ridică la suma de 2.160 mii lei. „Astfel este necesară suplimentarea sumei de 1846 mii lei  alocată prin OUG nr 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare cu suma de 314 mii lei. Această sumă va fi asigurată din economiile înregistrate la finanţarea drepturilor privind acordaresa de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore”, a mai spus şeful administraţiei doljene.