COMUNICAT DE PRESA

0
158

 

COMUNICAT DE PRESA

12.12.2012  

Lansarea proiectului:

BUSINESS Center SUD Craiova 

            Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Craiova lansează proiectul „BUSINESS Center SUD Craiova”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţie – Planuri integrate de dezvoltare urbană.

Autoritate de Management  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Organism Intermediar          –   Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia

Valoare proiectului este de 5.008.190,08 lei, din care 2.134.202,50 lei reprezintă cofinanţarea de la bugetul local, 1.281.643,11 lei valoare nerambursabilă din bugetul naţional şi 1.592.344,47 lei contribuţia Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii şi sistemului de sprijinire a afacerilor prin asigurarea condiţiilor optime necesare dezvoltarii culturii antreprenoriale la nivelul zonei metropolitane Craiova cu spaţii de birouri adecvate, din punctul de vedere al amplasării, dimensiunilor şi echipării, unde microîntreprinderile sau firmele mici din municipiulCraiova,  să-şi poată desfăşura activitatea într-un mediu profesionist.

Înfiinţarea unui centru de afaceri, respectiv BUSINESS CENTER SUD CRAIOVA, reprezintă unul din proiectele prioritare pentru municipalitate care subscrie măsurii privind dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor în municipiul Craiova, raspunzând astfel nevoilor acute ale mediului de afaceri local şi regional.

Rezultate în cadrul Proiectului:

  • 1028,75 mp cladire P+1 cu suprafata utila desfăşurată
  • 575 mp alee acces carosabil
  • 663 mp spaţii parcare
  • 461 mp trotuare pietonale
  • 2356 mp spaţii verzi

Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni, începând cu data de 30 octombrie 2012.

Persoană de contact

Date de contact:  Dorina Preduş,  Director Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte

Primăria Municipiului Craiova

Telefon: 0251/ 419589                        e-mail: implementare@primariacraiova.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.